BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górzna Marcelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Łobos Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Szkudlarek Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Szymańska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Szyszka Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Waleńska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Title
Wpływ znaków ekologicznych na decyzje zakupowe konsumenta
The Influence of Eco-Labels on Consumers' Purchasing Decisions
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 98-110, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Świadomość ekologiczna, Badania naukowe, Preferencje konsumenta
Ecological awareness, Scientific research, Consumer preferences
Note
summ.
Abstract
Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz zbadanie, czy znaki ekologiczne umieszczane na opakowaniach determinują wybór produktu przez konsumenta. (fragment tekstu)

Environmental awareness becomes one of the most discussed topic relating to modern industry of the twenty-first century. We witness the transformation where being green is not longer just a set of inconvenient rules to follow. Ecology is more fashionable and popular among consumers and it is becoming a lifestyle. According to the progressive trend of ecologie solutions popularity, the student group of the SKN Qualitas scientific circle decided to examine the level of awareness of eco-labels among consumers. Students also studied the actual level of environmental awareness and shopping patterns of the respondents. The study verifies the claim that people who know eco- labels are characterized by a greater awareness of environmental issues. Further on the research identifies the role of environmental aspects in the process of purchasing the product. Students respond to the question - Do we really act on ecologie reasons? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.
  2. PN-EN ISO 14024:2002 - Etykiety i deklaracje środowiskowe - Etykietowanie środowiskowe I typu - Zasady i procedury.
  3. Chudańska A., Ćwiertnia K., Kiełbasińska K., Konkolewska K., Matulewicz A., Polak P., Światły A., Zazula B., SKN Znormalizowanych Systemów Zarządzania QUALITAS, Świadomość ekologiczna społeczeństwa, w: W. Przybylska-Kapuścińska, M. Sapała-Gazda (red.), Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej, Debiuty Ekonomiczne nr 7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
  4. Czerniawski B., Etykietowanie opakowań w systemie IML (etykietowanie w procesie formowania), Opakowania 2009, nr 1.
  5. Górka K., Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  6. Korzeniowski A., Kwiatkowski J., Towaroznawstwo opakowań, w: A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka (red.), Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001
  7. Matuszak-Flejszman A., Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2002.
  8. Matuszak-Flejszman A., System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  9. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  10. Zarządzanie środowiskowe. Komentarz, s. 91, w: A. Matuszak-Flejszman, System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu