BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanowicz Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Pioch Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Rating i ceny obligacji jako adekwatne mierniki zagrożenia utraty stabilności gospodarczej
Ratings and Bonds Prices as Suitable Measures of Danger of Losing Economic Stability
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 262-275, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Wycena obligacji, Rating, Obligacje
Valuation of bonds, Rating, Bonds
Note
summ.
Country
Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Słowacka, Estonia, Francja
Russia, Germany, United States of America (USA), Slovak Republic, Estonia, France
Abstract
Tematem rozważań będzie rating dotyczący państwowych obligacji długoterminowych stworzony przez agencję Fitch, z którego wykorzystano dane o wszystkich zmianach not ratingowych od stycznia do czerwca 2009 roku, jak również dane historyczne (z lat 1994-2009) not ratingowych obligacji długoterminowych wybranych państw. Następnie dokonano analizy otrzymanych w ten sposób danych. W dalszej części pracy przedstawiono zależność między ceną obligacji a stabilnością gospodarczą rozumianą jako wzrost PKB. (...) Natomiast celem tej pracy jest określenie, w jakim stopniu rating i ceny obligacji pokazują rzeczywiste zagrożenie utraty stabilności gospodarczej i czy powinny być brane pod uwagę jako mierniki poziomu stabilności gospodarczej państw. (fragment tekstu)

Rating is information for investors, consumers, contractors and competitors about investment safety in researched companies stocks as well in buying their services. It shows investors and creditors trust that their laid out capitals will be returned. Rating notes are prepared by rating agencies which run economic and financial evaluation of companies that are on the market or of whole countries. An objective estimation of a country's risk answers if there exists a danger of not repaying its international debt. Ratings comprise groups of indicators related to internal and foreign policy and to national and foreign economy, therefore we can notice when a given country's economic situation changes then it will be reflected in an adequate change of its rating note. Furthermore, there is a relation between bonds' interest rates and rating notes because the higher rating note, the lower price (percent) to repay and vice versa. The rating note influences bonus for the risk of insolvency. The aim of this article is to study if ratings and prices of bonds might be used as measurements of the country's economic stability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Finanse publiczne. Metodyka ratingu międzynarodowego jednostek samorządu terytorialnego, raport stworzony przez agencję ratingową Fitch, http://www.fitchra- tings.com [dostęp: 29.06.2009].
  2. Dziawgo, D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. http://www.rp.pl [dostęp: 16.02.2009].
  4. http://www.unece.org [dostęp: 13.03.2009].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu