BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochański Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Czynniki wpływające na zmienność kursu polskiego złotego wobec dolara w latach 2005-2009
Factors of Volatility of the Value of the Polish Zloty versus the Dollar during the Period of 2005-2009
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 299-313, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro- i makroekonomicznej
Keyword
Kurs walutowy, Zmienność kursu walutowego, Kształtowanie kursu walutowego
Exchange rates, Exchange rate variability, Exchange rate developments
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, czy i w jakim stopniu informacje gospodarczo-polityczne wpływają na fluktuację polskiego złotego wobec dolara. (...) Analizie poddano parę walutową USD/PLN w okresie od 2005 do 2009 roku. (...) Analizą objęto i oceniono wpływ najważniejszych informacji gospodarczo politycznych na zmienność rynkowych kursów walutowych oraz przedstawiono korelacje pomiędzy indeksami giełdowymi, surowcami, stopą procentową FED a wartościami kursów. Wyodrębniono w parze USD/PLN trzy główne długookresowe trendy cenowe, na których podstawie opierają się badania w artykule. (fragment tekstu)

Examination of the influence of the economic and political factors shaping the value of the Polish zloty against the dollar and the euro is the subject of the article. It addresses fundamental factors, such as: publication of macro-economic data concerning the level of interest rate, country's budget deficit, GNP, retail sales etc. It also examines political factors, such as the public speeches of state authorities, high-level conferences concerning economic issues and decisions of international financial institutions. The author points out that information, which is expected and consistent with the analytical forecasting, is often discounted by the market and it is irrelevant on the day of publication. However, surprising information causes strong reactions on the foreign exchange. Understanding the influence of this information on the changes in the exchange rate allows elimination of risks related to those changes through the use of various financial instruments. Furthermore, psychological aspects are equally important. Emotions of the unstable times of the world's financial crisis cause changes in the exchange rate up to 100%. In the case of the Polish zloty, the aversion of foreign investors to locate their economic surplus in the emerging markets played the most significant role in comparison with all the analysed factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. International Monetary Fund, Crisis and Recovery, World Economie Outlook, s. 76, www.imf.org [dostęp: listopad 2009].
  2. Kowalski W.S., Komentarz ekonomiczny, Invest Consulting 2008, nr 3.
  3. Mazurek M., Co wpływa na kurs walutowy, www.nbportal.pl [dostęp: 13.01.2009].
  4. Nienałtowski M., Kwiecień był fatalny dla dolara, Raport miesięczny TMS Brokers, www.waluty.com [dostęp: 8.05.2006].
  5. Pluta J., Kwiecień pod znakiem wysokiej zmienności, www.waluty.com [dostęp: 04.05.2009].
  6. Regulski T., Fronc M., Wrzesień pod znakiem wzrostów eurodolara, www.waluty.com [dostęp: 5.10.2009].
  7. Regulski T., Kusiakowski M., Miesiąc rekordowej siły złotego, www.waluty.com [dostęp: 31.07.2008].
  8. Regulski T., Mizera A., Kusiakowski M., Miesiąc zaskakującej zmienności na rynku walutowym, Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District, www.federalreserve.gov [dostęp: 26.04.2006],.
  9. www.waluty.com [dostęp: 1.11.2008].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu