BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hauke-Lopes Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Współpraca przedsiębiorstw w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym : determinanty sukcesu
Cooperation Network Enterprises in Strategic Business Operating in Foreign Markets - Determinants of Success
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 198, s. 29-38, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Sieci przedsiębiorstw, Strategia przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Sukces przedsiębiorstwa, Strategia sukcesu
Enterprise networks, Corporation strategies, International market, Company on the international market, Success of the company, Success strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turbulentne otoczenie międzynarodowe sprawia, że przedsiębiorstwo w celu osiągania sukcesu powinno przyjąć szersze spojrzenie na jego relacje z innymi podmiotami działającymi w sieci biznesowej na rynku zagranicznym. W artykule dokonano charakterystyki działalności w ujęciu strategicznej sieci biznesowej na rynku zagranicznym, w tym zaproponowano ofensywne i defensywne powody tworzenia takich powiązań. W efekcie własnych rozważań oraz przeglądu literatury wyodrębniono kluczowe determinanty osiągania sukcesu przez lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Ponadto zaproponowano działania ułatwiające osiąganie sukcesu przez lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym. Zaprezentowane w artykule wnioski przyczynią się do poszerzenia wiedzy dotyczącej działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym w ujęciu strategicznej sieci biznesowej. Ponadto stworzą podstawę do dalszych badań nad tym zagadnieniem, w tym w szczególności znaczenia strategii w działalności lidera sieci biznesowej na rynku zagranicznym. (abstrakt oryginalny)

Due to turbulent international environment an enterprise should adopt a broader perspective on its relationships with other companies in a strategic business network operating on a foreign market. The article presents the characteristics of the strategic network approach, including the proposed offensive and defensive reasons to create such links. As a result of the author's own deliberations and the literature review, key determinants of success of the strategic business leader operating in foreign market have been introduced. In addition, measures to facilitate the achievement of success by the leader of a strategic business network operating in foreign market have been proposed. Conclusions presented in the article will contribute to broadening knowledge about the activities of the foreign market in terms of strategic business network. In addition, the article forms the basis for further research on this issue, including in particular, the importance of strategy in a business network operating in the foreign market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Araujo, L., Easton, G., 1996, Networks in Socioeconomic System, w: D. Iacobucci (ed.), Networks in Marketing, SAGE Publications.
 2. Campbell, A., Wilson, D., 1996, Managed Networks, w: D. Iacobucci (ed.), Networks in Marketing, SAGE Publications.
 3. Easton, G., Industrial Networks: A Review, 2002, w: D. Ford (ed.), Understanding Business Marketing and Purchasing, 3rd ed., Thomson Learning.
 4. Ebers, M., 2002, Explaining Inter-organizational Network Formation, w: M. Ebers (ed.), The Formation of Inter-organizational Networks, Oxford University Press.
 5. Ebers, M., Jarillo, C., 1997/1998, The Construction, Forms and Consequences of Industry Networks, Interactions Studies of Management and Organization vol. 27 no. 4.
 6. Fonfara, K., 2004, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Fonfara, K., Łuczak, M., 2009, Przegląd podstawowych modeli internacjonalizacji firmy - aspekty behawioralne, w: K. Fonfara (red.), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Ford, D., McDowell, R., Tomkins, C., 1996, Relationships Strategy, Investments and Decision Marketing, w: D. Iacobucci (ed.), Networks in Marketing, SAGE Publications.
 9. Ford, D., Gadde, L.E., Hakansson, H., Snehota, I., 2003, Managing Business Relationships, Wiley.
 10. Głuszek, E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Gulati, R., 2006, Managing Network Resources. Alliances, Affiliation, and Other Relational Assets, Oxford University Press.
 12. Gulati, R., Nohria, N., Zaheer, A., 2000, Strategic Networks, Strategic Management Journal, vol. 21.
 13. Halinen, A., Salmi, A., 2001, Managing The Informal Side Of Business Interaction: Personal Contacts In The Critical Phases Of Business Relationships, konferencja IMP, Norwegia.
 14. Hertz, S., 1996, Drifting Closer and Drifting Away in Networks, Gradual Changes in Interdependencies of Networks, w: D. Iacobucci (ed.), Networks in Marketing, SAGE Publications.
 15. IMP Group, 2002, An Interaction Approach, in International Marketing and Purchasing of Industrial Goods, w: D. Ford (ed.), Understanding Business Marketing and Purchasing, 3rd ed, Thomson Learning.
 16. Jarillo, J., Ricart, J., 1987, Sustaining Networks, Interfaces 17:5 September-October.
 17. Jarillo, J.C., 1988, On Strategic Networks, Strategic Management Journal vol. 9.
 18. Jarillo, J.C., 1995, Strategic Networks - Creating the Bordless Organization, Butterworth-Heinemann.
 19. Johanson, J., Mattsson, L.G., 2002, Network Positions and Strategic Actions - an Analytical Framework, w: D. Ford (eds.), Understanding Business Marketing and Purchasing, 3rd ed., Thomson Learning.
 20. Łobos, K., 2005, Organizacje sieciowe, w: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Oliver, C., 1990, Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, Academy of Management Review vol. 15.
 22. Ring, P., 1996, Networked Organization, Uppsala.
 23. Turnbull, P., Ford, D., Cunningham, M., 2002, Interaction, Relationships and Networks in Business Markets: An Evolving Perspective, w: D. Ford (ed.), Understanding Business Marketing and Purchasing, 3rd ed., Thomson Learning.
 24. Zerrillo, P., Raina, R., 1996, Marketing Networks, A New Entrant s Approach to Network Equity, w: D. Iacobucci (ed.), Networks in Marketing, SAGE Publications.
 25. Zieniewicz, K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu