BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Negocjacje z pracownikami jako metoda osiągania zrównoważonego rozwoju organizacji
Negotiations with Employees as a Method of Achieving a Sustainable Growth of the Organization
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 199, s. 59-71, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Negocjacje, Pracownicy w organizacji, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise sustainable development, Human Resources Management (HRM), Communication in organisation, Negotiations, Employees in the organization, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony problematyce zrównoważonego rozwoju i jego aplikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka stawia tezę, że najskuteczniejszym sposobem implementacji tej koncepcji wśród interesariuszy wewnętrznych organizacji jest skuteczna komunikacja, której dojrzałą formą są negocjacje typu integratywnego. Niestety ich siła nie jest w pełni wykorzystywana przez zarządzających. W artykule zostały między innymi zaprezentowane wyniki badań empirycznych autorki dotyczące tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problems of sustainable growth and its applications in the field of human resources management. The author made an assumption that the most successful way of implementation of the above-mentioned concept among stakeholders is effective communication, with its most mature form - integrative negotiations. Unfortunately, their power is not fully used by managers. The paper also presents the results of the author's empirical study devoted to these problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biesaga-Słomczewska E.J., 2009, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  2. Fisher R., Brown S., 2010, Nietoksyczne negocjacje, Helion, Gliwice.
  3. Fisher R., Ury W., Patton B., 1994, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, wyd. 2, PWE, Warszawa.
  4. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., 2005, Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
  5. Misja PKO Banku Polskiego, www.pkobp.pl [dostęp: 20.07.2011].
  6. Philips. Nasi pracownicy, www.philips.pl [dostęp: 14.07.2011].
  7. Pracujący w Gospodarce Narodowej 2009, GUS, Warszawa 2010, www.stat.gov.pl.
  8. Samsung Electronics 2009-2010 Sustainability Report, www.samsung.com [dostęp: 14.07.2011].
  9. UNESCO a zrównoważony rozwój, www.unesco.pl [dostęp: 20.07.2011].
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu