BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Teresa Tatiana (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania polityki dywidend spółek ubezpieczeniowych
Determinants of the Dividend Policy in the Insurance Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 106-115, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Dywidenda, Ubezpieczenia, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Dividend, Insurances, Insurance companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Decyzje dotyczące podziału zysku należą w spółce do decyzji o charakterze strategicznym, bezpośrednio bowiem związane są z planami jej długofalowego rozwoju. Polityka dywidend to przyjęta przez przedsiębiorstwo koncepcja lub też sposób postępowania w zakresie wynagradzania akcjonariuszy przy uwzględnieniu decyzji inwestycyjnych i kredytowych. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań polityki dywidend spółek ubezpieczeniowych prowadzących działalność w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Decisions concerning the partition of insurance companies profit belong to the strategic decisions. They are connected with plans of long-wave-company development. Therefore, the problem of shaping the policy of dividends of insurance companies has the special meaning. The paper presents the analysis of the policy of dividends in insurance companies in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Merton R.C. [2003], Finanse, PWE, Warszawa.
 2. Brigham E.F. [1996], Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa.
 3. Czerwińska T. [2005], Polityka dywidend w spółkach ubezpieczeniowych, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, t. I, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Damodaran A. [2000], Corporate Finance: Theory and Practice, J. Wiley& Sons.
 5. Francis J.C. [2000], Inwestycje - analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa.
 6. Regulacje wewnętrzne i polityka zakładów ubezpieczeń w zakresie podziału zysku finansowego w latach 2005-2008, Urząd KNF, Warszawa 2009.
 7. Rosik P. [2009], Ubezpieczyciele płacą dywidendę, 13.06.2009, www.parkiet.com.
 8. Sierpińska M. [1999], Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa.
 9. Szablewski A., Tuzimek R. (red.) [2004], Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r., nr 124, poz. 1151).
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) (DzU 1994, nr 121, poz. 591).
 12. Zmiana polityki dywidendowej Spółki oraz deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok, Raport Bieżący nr 12/2011, 11/05/2011 (www.pzu.pl).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu