BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy kalkulacji kosztów zakładów ubezpieczeń na tle powiązań w grupach finansowych
Problems of Cost Calculation of Insurance Companies Against the Background of Connections in Financial Groups
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 68-77, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczenia, Zarządzanie kosztami, Rynki finansowe
Insurances, Costs management, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne rynki finansowe charakteryzują się pewną strukturą powiązań, które mają charakter kapitałowy, inwestycyjny i w zakresie wspólnej sprzedaży produktów. Powiązania te mają istotny wpływ na wybór celów w realizowanych strategiach kosztowych, zwłaszcza w kontekście kalkulacji kosztu kapitału i kosztów wspólnych produktów typu bancassurance. Jednym z ważniejszych zagadnień jest tu znalezienie właściwego sposobu rozliczania kosztów wspólnych w celu oceny rentowności produktów finansowych z punktu widzenia każdego podmiotu osobno. Rozwiązaniem powinna być możliwość wdrożenia zarządczych rachunków wyników opartych na zmodyfikowanych instrumentach rachunku kosztów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present a problem of cost calculation for insurance company against the background of connections in financial groups. There are many relations among entities on the modern financial market which have influence on the choice of cost strategy. Institutions on the modern financial market are connected with each other either in the capital area or investments or products sales. Relations among financial institutions on the market have influence on the appearance of problems of cost of capital and financial product cost (insurance) calculation called bancassurance. The problem is in cost calculation for bancassurance because these products are prepared by two institutions and both, bank and insurance company participate in the most of cost positions with different share. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cummins J.D., Philips R.D. [2003], Estimating the cost of equity capital for property-liability insurers, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/03/0331.pdf.
 2. Czekaj J., Dresler Z. [2005], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 3. Gulbinowicz A. [2007], Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Uniwersytet Gdański, Warszawa.
 4. Gwizdała J. [2010], Rozwój bancassurance Polsce w latach 2007-2009, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 3.
 5. Handschke J. (red.) [2006], Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 6. Handschke J., Monkiewicz J. (red.) [2010], Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 7. Kaplan R.S., Cooper R. [2000], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 8. Launie J.J., The cost of capital of insurance companies, "The Journal of Risk and Insurance", www. jstor.org.
 9. Nowak E. (red.) [2006], Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Śliperski M. [2002], Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 11. Wierzbicka E. [2009], Kierunki ewolucji bancassurance, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe nr 127, red. J. Handschke, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu