BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajda Józef (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Title
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej
Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 371, s. 23-39, rys., tabl., bibliogr. poz.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Własność w gospodarce, Prywatyzacja przedsiębiorstw
Market economy, Ownership in economy, Privatization of enterprises
Note
rez., summ
Abstract
Jednym z głównych warunków wprowadzenia gospodarki rynkowej w naszym kraju są przemiany struktury własności środków produkcji, skupionej dotąd w nader wysokim stopniu w rękach państwa. Przemiany te mają służyć pełniejszemu wykorzystaniu wpływu stosunków własności, w tym zwłaszcza własności prywatnej, na efektywną alokację i użytkowanie tych środków. Przystosowanie struktury własności środków produkcji do wymagań gospodarki rynkowej zapowiedziane zostało w programie gospodarczym rządu w październiku 1989 roku. Następnie proces ten objęty został bardziej szczegółowym programem. W ramach tego programu przygotowano projekty szeregu ustaw, w tym zwłaszcza ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Ustawy te poprzedziła i towarzyszyła jej dyskusja i podjęte w poszczególnych przedsiębiorstwach przemiany struktury własności. Ujawniły one wiele trudności i problemów zasługujących na krytyczną analizę i próbę oceny ich rozwiązywania. (fragment tekstu)

The introduction of the market economy in the socialist countries of yesterday, especially in Poland, calls for extensive modifications in the pattern of ownership of means of production. These modifications concern the two main, partly overlapping regions, i.e. the changes in the pattern of public property and the extension of the scope of private property. Considering the fact that in Poland the public (national) property predominates, the author presents first some conditions and problems connected with the successive introduction of the state-owned enterprises privatizing act. The importance of the proper order of se-lection and preparation of the enterprises for privatizing as well as the creation of the conditions enabling workers to have a greater share in business are some of the problems given attention. The experience of Poland and other countries as well as various opinions on that matter are also taken into consideration. In the latter part of the paper the author discusses the conditions necessary for the satisfaction of the urgent need for the enlargement of the scope of private property in the Polish economy through the accelerated development of small and medium-sized private enterprises producing goods and rendering services not only to people but also to big enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Elicker, J. Johnson, The Global Sweep of Privatization, "Economic Impact" 1990, nr 1
 2. E. Berg, Privatization: Developing a Pragmatic Approach, "Economic Impact" 1987, nr 1
 3. Prywatyzacja w świecie, "Reforma Gospodarcza" 1990, nr 181.
 4. Rada Ekonomiczna, Stanowisko w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 42.
 5. Pracownik właścicielem, praca zbiorowa pod red. K. Ludwiniaka, Libertas, Paryż 1989.
 6. J. Solska, Z królewską pomocą gospodarczy bolszewizm w WUT, "Polityka" 1989, nr 50
 7. Z. Grzegorzewski, W kolejce po akcje, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 13.
 8. J. Baczyński, Okazja czyni spółkę, "Polityka" 1989, nr 50.
 9. H. Izdebski, Majątek państwowy i spółki, "Życie Gospodarcze" 1989, nr 37
 10. A. Waters, The Techniques of Privatization, "Economic Impact" 1987, nr 2.
 11. J. Aylen, Privatization in Developing Countries, "Economic Impact" 1987, nr 4
 12. E. Berg, Privatization: Developing a Pragmatic Approach, "Economic Impact" 1987, nr 1.
 13. S. Robock, K. Simmonds, International Business and Multinational Enterprises, Irwin, Boston 1989.
 14. J. Baczyński, Dyrektor wziął w dzierżawę swoje przedsiębiorstwo, "Polityka" 1989, nr 26.
 15. Les entreprises publiques dans la communauté économique europeenne, Paris 1967
 16. D. Roes, Public Enterprise Economics, London 1986.
 17. R. Hakagi, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju i konkurencyjności gospodarki japońskiej, "Problemy Ekonomiczne" 1989, nr 3, s. 71.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu