BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolasiński Maciej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zarządzanie marketingowe w amerykańskich uczelniach prywatnych typu for profit
Marketing Management in Private American Universities For-Profit Type
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2011, t. 14, s. 219-230, tab., wykr., rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Studenci, Zarządzanie marketingowe
Higher education, Private school, Students, Marketing management
Note
streszcz., summ.
Company
University of Phoenix
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Autor podejmuje tematykę zarządzania marketingowego w najszybciej rozwijającym się sektorze amerykańskiego szkolnictwa wyższego - prywatnych uczelniach typu for profit. Dokonana została charakterystyka tych uczelni, oraz analiza porównawcza z uczelniami non profit. Przeanalizowano poszczególne elementy marketingu-mix uczelni for profit, z uwzględnieniem strategii produktu, komunikacji, cen i dystrybucji. Autor charakteryzuje typowe grupy docelowe uczelni for profit. Egzemplifikacją dla przedstawianych tez są przykłady z największej uczelni tego typu w USA i na świecie - University of Phoenix. Na zakończenie autor wskazuje na uzasadnienie dla podjęcia badań porównawczych amerykańskiego sektora for profit i polskiego sektora uczelni niepublicznych. (abstrakt oryginalny)

This article is entitled "Marketing Management at US Private For-profit Universities". It is dedicated to private for-profit universities - the fastest growing sector of US higher education. A detailed characteristics and comparative study to private non-profit universities are made. All elements of typical marketing-mix are analysed: product strategy, communications, pricing and distribution. Author characterises typical target groups of for-profit universities. Examples are given from University of Phoenix - America and world's largest for-profit provider of higher educaion. Finally a suggestion is made that a comparative study of US and Polish private education would be valuable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hayes T. (2005), The Future of marketing in Higher Education: It's Not What It Used to Be, Symposium for the Marketing of Higher Education, Chicago, (referat niepublikowany).
 2. Kirp D. (2003), Shakespeare, Einstein and the Bottom Line. The Marketing of Higher Education. Harvard University Press.
 3. Newman F., Couturier L., Scurry J. (2004), The Future of Higher Education. Rhetoric, Reality, and the Risks of the Market", Jossey-Bass, San Francisco.
 4. Robin W. (2010), For-profit Colleges Change Higher Education Landscape, Chronicle of Higher Education, February 7th.
 5. Ruch R. (2001), Higher Ed, Inc. The Rise of the For-profit University, John Hopkins University Press.
 6. US News & Word Report (2009), "America's Best Colleges".
 7. Sperling J. (2008), Rebel with a Cause. The Entrepreneur Who Created the University of Phoenix and the For-Profit Revolution, Wiley and Sons.
 8. Sperling J., Tucker Rt. (2002), For-profit Higher Education. Developing A World-class Workforce, Transaction Publishers, New Brunswick.
 9. Transforming Lives Through Education - Apollo Global (2009), Company Presentation, (materiał nie publikowany).
 10. www.clickz.com/stats/sectors/advertising
 11. (a) www.cbs.news.com/stories/60minutes - "For-Profit College: Costly Lesson",
 12. (b) www.cbs.news.com/stories/60minutes - "For-Profit College: Costly Lesson"
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu