BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Monkiewicz Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Jednolity rynek ubezpieczeniowy UE w warunkach globalnego kryzysu finansowego 2007-2009 - pomoc publiczna a wspólnotowe reguły konkurencji
Single Insurance Market in the EU and Global Financial Crisis 2007-2009 - Public Intervention and Community Competition Rules
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 325-334, tab., bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Kryzys finansowy, Jednolity rynek ubezpieczeniowy, Pomoc publiczna
Financial crisis, Single market for insurance, Public aid
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Literatura na temat ostatniego kryzysu finansowego jest niezwykle obszerna. W niewielkim stopniu uwzględnia ona jednakże problematykę ubezpieczeniową, siłą rzeczy koncentrując się na bankowości i na bankach. Jednocześnie większość znanych opracowań na temat kryzysu finansowego odnosi się albo do skali globalnej, albo do skali narodowej. Nie ma natomiast studiów poświęconych problematyce regionalnej. Szczególnie daje się odczuć ten brak w odniesieniu do Unii Europejskiej, która od wielu lat buduje jednolity rynek ubezpieczeniowy. W niniejszym artykule podjęta jest próba wypełnienia chociaż w skromnym zakresie tej luki. Ukazany jest wpływ kryzysu na unijne instytucje ubezpieczeniowe oraz zanalizowane jest wykorzystanie pomocy publicznej w procesie ograniczania skutków kryzysu dla unijnych instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)

There is a vast amount of studies discussing recent financial crisis and its impacts. However, most of them ignore insurance sector concentrating on banking. At the same time most of them take either the global or national approach. Seldom is regional perspective offered. This absence of regional approach is particularly detrimental in relation to the single insurance market of the European Union which has existed for many years. This article attempts to fill the existing gap. It offers an extensive analysis of the impact of the recent financial crisis on the European insurers. It also provides an insight into the special role enjoyed by the state aid in the rescuing and restructuring of the financial industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barcz J. [2007], Polityka ochrony konkurencji, [w]: Unia Europejska, red. J. Barcz, E. Kawecka- -Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 299-300.
 2. Beck T., Coyle D., Dewatripont M., Freixas X., Seabright P. [2010], Bailing out the banks: reconciling stability and competition, CEPR.
 3. Borio C., Vale B., von Peter G. [2010], Resolving the financial crisis: are we heeding the lessons from the Nordics, BIS Working Papers no. 311, June.
 4. Communication from the Commission. Community guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, (2004/C 244/02), Official Journal of the European Union, 1.10.2004. C 244/2.
 5. Financial Stability Review 2009, National Bank of Belgium.
 6. Financial Stability Review 2010, National Bank of Belgium.
 7. Flamee M. [2010], Public ownership in insurance: a curie or a blessing? A Belgian experience, prezentacja, 26th Progres Semiar, 16 April 2010, Vevey.
 8. Foecking J., Ohrlander P., Ferdinandusse E. [2009], Competition and the financial markets: the role of competition policy in financial sector rescue and restructuring, Competition Policy Newsletter, November 1, s. 7-11.
 9. Furceri D., Mourougane A. [2009], Financial crises: past lessons and policy implications, OECD, Economic Department Working Papers no. 668, 17 February.
 10. Gerard D.M.B. [2010], Financial crisis remedies in the European Union: balancing competition and regulation in the conditionality of bailout plans, SSRN-id1580122.
 11. Jackson J.K. [2009], The financial crisis: impact on and response by the European Union, Congressional Research Service, 7-5700, R40415, June 24.
 12. Komunikat Komisji - Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, (2008/C270/02), DzUrzUE, 25.19.2008, C270/8.
 13. Komunikat Komisji - Dokapitalizowanie instytucji finansowych w związku z obecnym kryzysem finansowym: ograniczenie pomocy do niezbędnego minimum oraz mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zakłóceniem konkurencji, (2009/C10/03), DzUrzUE, 15.1.2009, C10/2.
 14. Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym, (2009/C72/01), DzUrzUE, 26.3.2009, C72/1.
 15. Komunikat Komisji w sprawie przywrócenia rentowności i oceny środków restrukturyzacyjnych stosowanych w sektorze finansowym w dobie kryzysu zgodnie z regułami pomocy państwa, (2009/C 195/04), DzUrzUE, 19.8.2009, C195/9.
 16. Ortyński K. [2009], Wpływ światowego kryzysu finansowego na ubezpieczenia, [w:] Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - Przebieg - Skutki, red. J.L. Bednarczyk, S. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa.
 17. Ortyński K. [2010], Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce, [w:] Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, CeDeWu, Warszawa, s. 15-44.
 18. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, UKNF, Warszawa 2010.
 19. Report from the Commission. State aid scoreboard. Report on State aid granted by the EU Member States, Autumn 2010 Update, Brussels, 1.12.2010, COM(2010)701 final.
 20. Schich S. [2009], Insurance companies and the financial crisis, "Financial Market Trends", vol. 2, s. 1-24.
 21. Sopoćko A. [2009], Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2, s. 17-25.
 22. State aid: Commission clears state aid to rescue and restructure Fortis Bank and Fortis Bank Luxemburg, IP/08/1884, Brussels, 3rd December 2008.
 23. State aid: Commission approves ING restructuring plan and illiquid assets back-up facility, Brussels, IP/09/1729, 18th November 2009.
 24. State aid: Commission approves restructuring plan for Dexia, IP/10/201, Brussels, 26 February 2010.
 25. State aid: Commission approves restructuring of Belgian insurance company Ethias, IP/10/592, Brussels, 20 May 2010.
 26. State aid: Commission approves Dutch recapitalisation of Aegon, IP/10/1053, Brussels, 17th August 2010.
 27. The financial crisis: reform and exit strategies, OECD, 2009.
 28. The impact of the financial crisis on the insurance sector and policy responses, OECD, April 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu