BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Medyczne konto oszczędnościowe jako mechanizm finansowania ochrony zdrowia
Medical Savings Account as a Funding Mechanism of Health Care
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 344-351, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Oszczędności, Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia
Savings, Health care protection, Health care financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rządy wielu państw stoją cały czas przed wyzwaniem ograniczania, a co najmniej kontrolowania, wydatków na zdrowie. Ważne jest także poszukiwanie dodatkowych sposobów finansowania opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na problem rosnących kosztów opieki zdrowotnej podejmowane są różne działania. Jednym z nich było swego czasu wprowadzenie w Singapurze pierwszych na świecie medycznych kont oszczędnościowych. Niniejszy artykuł przedstawia ideę konta medycznego na tle całokształtu finansowania opieki zdrowotnej. W artykule podjęto próbę klasyfikacji takiego konta w ramach zbioru instrumentów finansowania opieki zdrowotnej. W dyskusjach nad medycznymi kontami oszczędnościowymi ten aspekt rozważań był jak dotąd pomijany. (abstrakt oryginalny)

Governments of many countries are continually faced with the challenge of reducing or at least controlling the expenditure on health care. It is also important to look for additional ways of health care financing. Various solutions have been put forward to answer the problem of the rising costs of health care. One of these is medical savings account (MSA), which was first introduced in Singapore. This article presents the idea of MSA against the background of health care financing as a whole. It also tries to classify such an account in the framework of the set of funding mechanisms. In discussion of the MSAs, this aspect has so far been overlooked. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A System of Health Accounts (Version 2.0), Pre-edited version, OECD, Eurostat, WHO, March 2011, [online] http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/47406956.pdf [czerwiec 2011].
 2. Borda M. [2010], Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2.
 3. Hanvoravongchai P. [2002], Medical Savings Accounts: Lessons Learned from Limited International Experience, Discussion Paper no. 3, WHO, Geneva.
 4. Health at a Glance 2009. OECD Indicators, OECD.
 5. Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing.
 6. Joint Report on Health Systems, European Commission and the Economic Policy Committee (AWG), "Occasional Papers" 74, December 2010.
 7. Kawiorska D. [2004], Narodowe Rachunki Zdrowia, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 8. Key international developments in medical savings accounts, 1970-2008, "Euro Observer" 2008, no. 4.
 9. Mossialos E. et al. (ed.) [2002], Funding health care: options for Europe, Open University Press, WHO.
 10. Osiatyński J. [2006], Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa.
 11. Proposal for taxonomy of health insurance, OECD Health Project, June 2004.
 12. Schreyögg J. [2003], "Medical Savings Accounts" - Eine internationale Bestandsaufnahme des Konzeptes der Gesundheitssparkonten und seine Implikationen für Deutschland, "Zeitschrift für die Gesamte Versicherungswissenschaft", vol. 92.
 13. Thomson S., Foubister T., Mossialos E. [2009], Financing Health Care in the European Union. Challenges and policy responses, Observatory Studies Series, no. 17, WHO.
 14. Thomson S., Mossialos E. [2008], Medical savings accounts: can they improve health system performance in Europe?, "Euro Observer", no. 4.
 15. Thomson S., Mossialos E. [2009], Private health insurance in the European Union, London School of Economics and Political Science, June.
 16. Włodarczyk W.C. [2001], Ubezpieczenie zdrowotne: twarze moralnego hazardu, [w:] Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi, red. R. Holly, KIU, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu