BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska-Dankiewicz Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Polisa strukturyzowana jako forma inwestycji alternatywnej na rynku polskim
Structured Policy as a Form of Alternative Investment on Polish Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 362-372, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, Polisy ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie, Inwestycje
Unit-linked insurance, Insurance policy, Life insurance, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy polis strukturyzowanych jako jednej z form inwestycji stanowiących najnowszy trend w rozwoju polskiego rynku finansowego, w tym ubezpieczeniowego, w ostatnich latach w Polsce. W opracowaniu omówiono istotę oraz konstrukcję produktów strukturyzowanych, wskazując na ich formy, ze szczególnym uwzględnieniem cech produktów ubezpieczeniowych. Ponadto wskazano na tendencje zmian na polskim rynku ubezpieczeń na życie wynikające z traktowania polis strukturyzowanych jako alternatywnej formy lokowania kapitału, wypierającej z rynku tradycyjne ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia typu unit-linked. (abstrakt oryginalny)

The article concerns structured policies as one of investment forms which belong to the latest trend in the development of Polish financial market, including the insurance market during the latest years. The paper discusses the essence and structure of the structured products focusing on their forms with special attention to the features of the insurance products as well as the tendencies of changes on the Polish insurance market which result from the fact that structured policies are regarded as an alternative form of capital investment displacing traditional life insurance and unit-linked insurance from the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kołowacik M. [2008], Elastyczna propozycja, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 2.
  2. Krasoń M. [2009], Struktury nie dla każdego, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 10.
  3. Krasoń M., Szeliski M. [2011], Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce - Raport analityczny, Structus.pl, Warszawa.
  4. Krzykowski M., Fornalik A. [2008], Wady i zalety struktur, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 2.
  5. Krzywda M. [2009], Produkty strukturyzowane w praktyce. Jak zagwarantować ochronę zainwestowanego kapitału i uzyskać zyski wyższe niż na lokacie bankowej, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice.
  6. Matysta-Kaleta A. [2002], Ekonomiczne determinanty konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, [w:] Konsument i jego wybory rynkowe, red. E. Kieżel, Wyd. AE, Katowice.
  7. Mokrogulski M., Sepielak P. [2010], Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  8. Zaremba A. [2009], Produkty strukturyzowane - Inwestycje nowych czasów, Helion, Gliwice.
  9. Ziętal M. [2008], Na gorsze czasy, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu