BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pajewska-Kwaśny Renata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Perspektywy rozwoju tradycyjnych i nowatorskich form sprzedaży ubezpieczeń w Polsce - cz. I
Prospects of Development of Traditional and Innovative Forms of Insurance Sales in Poland - part I
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 373-382, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Agent ubezpieczeniowy, Broker, Sprzedaż bezpośrednia, Kanały dystrybucji, Strategia sprzedaży
Insurance agent, Broker, Direct sales, Distribution channels, Sales strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnim dziesięcioleciu na polskim rynku ubezpieczeń zanotowano olbrzymie przeobrażenia w zakresie kreowania i wykorzystania kanałów dystrybucji. Mimo że tradycyjne kanały sprzedaży dominują w strategiach sprzedaży, to jednak coraz więcej uwagi zakłady ubezpieczeń poświęcają wykorzystaniu nowych, alternatywnych kanałów do kontaktu z klientem zarówno obecnym, jak i potencjalnym. Analizując strukturę polskiego rynku ubezpieczeń, należy mieć na względzie przede wszystkim uwarunkowania historyczne. Przez wiele dziesięcioleci działalności ubezpieczeniowej zasady funkcjonowania wyznaczało PZU. (abstrakt oryginalny)

In the last decade the Polish insurance market recorded a huge transformation in the creation and use of distribution channels. Although the traditional sales channels dominate in the sales strategies, insurance companies devote more and more attention in using new, alternative channels for current and potential customers. Primarily historical conditions should be considered while analyzing the structure of the Polish insurance market . For many decades PZU, the main Polish insurer, has determined the rules of insurance business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czubała A. [2001], Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa.
  2. European Insurance In Figures, CEA Statistics no. 42, November 2010, www.cea.eu.
  3. Monkiewicz J. (red.) [2002], Podstawy ubezpieczeń, t. III: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
  4. Payne A. [1997], Marketing usług, PWE, Warszawa.
  5. Styś A. (red.) [2003], Marketing usług, PWE, Warszawa.
  6. Szumlicz T. [2011], W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową, \"Wiadomości Ubezpieczeniowe\", nr 1.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowych (DzU nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
  8. www.piu.org.pl
  9. www.knf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu