BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola funduszy inwestycyjnych w rozwoju programów emerytalnych w USA
Mutual Funds Role in Retirement Programs' Development in the USA
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 409-415, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Fundusze inwestycyjne, System emerytalny
Investment funds, Pension schemes
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Artykuł opisuje wybrane zagadnienia dotyczące roli i miejsca funduszy inwestycyjnych w rozwoju programów emerytalnych. Scharakteryzowano w szczególności zinstytucjonalizowane formy tych programów. Skoncentrowano się na poszczególnych ich rodzajach, z uwzględnieniem zwłaszcza rynku USA, gdzie zarówno fundusze inwestycyjne, jak i różnego rodzaju programy emerytalne (np. IRA) stanowią największy rynek tego typu na świecie. Analizie poddano też wartość aktywów całego sektora emerytalnego w USA, które w ostatnich dekadach wzrastały bardzo znacząco. Niemniej jednak na skutek kryzysu na rynku finansowym pod koniec 2008 r. ich wartość zaczęła się nieznacznie obniżać. W kolejnych latach 2009-2010 z powodu odwrócenia tendencji rynkowych ponownie można było zaobserwować wzrost aktywów analizowanego sektora. (abstrakt oryginalny)

This paper concentrates on mutual funds role in Social Security System and Retirement Programs in the USA. It describes basic mechanisms, numbers and rules of above problems. American pension system is based on 3-pillar scheme. Mutual funds play a very important role in this system, especially in the 2nd and 3rd pillar. The assets of US citizens can be invested in a wide variety of mutual funds, especially through IRA's and DC Plans. The assets of US funds as well as the whole retirement system grew during the last decades. Because of the current financial crisis, assets declined at the end of 2008. However, during 2009-2010 they grew again. Mutual funds and a wide variety of pension programs provide a base of economic security in today's society through a valuable package of retirement for the US citizens. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A guide to Understanding Mutual Funds, The Investment Company Institute, Washington, Investment Company Institute, Washington 2008.
 2. Dziubińska-Michalewicz M. [2005], System emerytalno-rentowy w Stanach Zjednoczonych, Kancelaria Sejmu - Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, nr 1142, Warszawa, lipiec 2005.
 3. Mutual Fund Fact Book 2008, Investment Company Institute, Washington 2008.
 4. Mutual Fund Fact Book 2009, Investment Company Institute, Washington 2009.
 5. Mutual Fund Fact Book 2010, Investment Company Institute, Washington 2010.
 6. Mutual Fund Fact Book 2011, Investment Company Institute, Washington 2011.
 7. Retirement And Survivors Benefits - Świadczenia emerytalne i renta pośmiertna, Social Security Administration, SSA Publication no. 05-10700-PO, January 2005.
 8. Retirement Benefits - Świadczenia emerytalne, Social Security Administration, SSA Publication no. 05-10035-PO, January 2008.
 9. Schrass D., Bass S. [2009], Profile of Mutual Fund Shareholders 2008, Investment Company Institute Research Series, Investment Company Institute, Washington.
 10. Schrass D., Bogdan D. [2011], Profile of Mutual Fund Shareholders 2010, Investment Company Institute Research Series, Investment Company Institute, Washington.
 11. The U.S. Retirement Market - Third Quarter 2008, Research Fundamentals, vol. 17, no. 3 Q3, Investment Company Institute, Washington, February 2009.
 12. Understanding the Benefis - Czym są świadczenia z ubezpieczeń społecznych, Social Security Administration, SSA Publication no. 05-10024-PO, January 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu