BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wycinka Ewa (Uniwersytet Gdański), Szreder Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Statystyczna ocena wpływu przekraczania prędkości na liczbę wypadków drogowych w Polsce
Statistical Analysis of Speeding as a Factor Affecting Car Accidents in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 547-556, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Wypadki drogowe, Wypadki komunikacyjne, Ubezpieczenia komunikacyjne OC
Road accidents, Road accidents, Motor insurance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Straty materialne i osobowe powstające w wyniku wypadków drogowych są najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowań w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych. Główną przyczyną znacznej części wypadków jest niedostosowanie przez kierującego prędkości pojazdu do panujących warunków. W opracowaniu tym analizujemy negatywne skutki przekraczania limitów prędkości przez kierowców. Na podstawie jednego z najbardziej popularnych w Europie modeli współzależności między prędkością pojazdów a liczbą wypadków i ofiar przedstawiono szacunki liczby wypadków, liczby rannych i zabitych, których można by corocznie w Polsce uniknąć, gdyby kierowcy nie przekraczali dopuszczalnych prędkości. Symulacje te mają na celu wskazanie rzeczywistych kosztów powstających na skutek tolerowania przekraczania prędkości na drogach. (abstrakt oryginalny)

A large proportion of claims paid by the sector of car insurance are connected with losses caused by road accidents. One of the major reasons which accounts for car crashes is speeding, or more precisely, inadequate car speed to the current road conditions. The paper focuses on negative consequences of high speed on Polish roads. On the basis of the popular in Europe model describing the correlation between the actual cars' speed and the number of injured or killed people in accidents, the authors present the simulations of improvements in road safety, if the speed limits were not broken by drivers. They point out that the real costs of common driving above speed limits are higher than those which are paid by insurance companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Statistical Report 2007, European Road Safety Observatory, 2007 (www.erso.eu).
 2. Bickel P. [2006], HAETACO deliverable 5. Proposal for harmonized guidelines. EU-project developing harmonized European approaches for transport costing and project assessment, Institut fur Energiewissenschaft und Rationelle Energieanwendung, Stuttgart.
 3. Gaca S. [2002], Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 4. Gaca S. [2008], Zarządzanie prędkością pierwszoplanowym środkiem poprawy BRD na drogach krajowych, Konferencja GAMBIT, Gdańsk.
 5. Grundy Ch., Steinbach R., Edwards P., Green J., Armstrong B., Wilkinson P. [2009], Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis, "British Medical Journal", 339: b4469.
 6. Nilsson G. [2004], Traffic Safety Dimensions and the Power Model to Describe the Effect of Speed on Safety, Lund Institute of Technology and Society, Traffic Engineering.
 7. Review and Analysis of Posted Speed Limits and Speed Limit Setting Practices in British Columbia, Final Report spring 2003, British Columbia Ministry of Transportation, 2003.
 8. SafetyNet, Cost-benefit analysis, European Commission, Directorate-General Transport and Energy, 2009.
 9. Speeding, European Road Safety Observatory, January 2007 (www.erso.eu).
 10. Speed Management, European Conference of Ministers of Transport, OECD, 2006.
 11. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 roku, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Druk Sejmowy 2155; 1.07.2009.
 12. Taylor M.C., Lynam D.A., Baruya A. [2000], The effects of drivers' speed on the frequency of road accidents, Transport Research Laboratory Report no. 421.
 13. Ubezpieczenia komunikacyjne w latach 2005-2009, Komisja Nadzoru Finansowego i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 2010.
 14. Wypadki drogowe w Polsce w 2009, Komenda Główna Policji, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu