BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Ilona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Perspektywy rozwoju tradycyjnych i nowatorskich form sprzedaży ubezpieczeń w Polsce - cz. II
Prospects of Development of Traditional and Innovative Forms of Insurance Sales in Poland - part II
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 228, s. 507-514, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Agent ubezpieczeniowy, Broker, Sprzedaż bezpośrednia, Kanały dystrybucji, Strategia sprzedaży
Insurance agent, Broker, Direct sales, Distribution channels, Sales strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obserwacja zachowań ubezpieczycieli na rynku polskim z punktu widzenia strategii dystrybucji pozwala stwierdzić, że zakłady ubezpieczeń wyraźnie dążą do dywersyfikacji kanałów sprzedaży poprzez zmniejszenie roli kanału wiodącego. Tradycyjne zakłady ubezpieczeń, jak Allianz, AXA czy PZU, zobaczyły potrzebę docierania do klienta również poprzez nowoczesne media, jakimi są telefon i Internet, natomiast typowi ubezpieczyciele directowi, jak Link4, BRE Ubezpieczenia czy Liberty Direct, wyraźnie dążą do dywersyfikacji sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych poprzez wykorzystanie kanałów tradycyjnych, głównie agencyjnego. Wydaje się, że struktura pozyskania składki przez poszczególne kanały w najbliższym czasie się nie zmieni, ale nie ulega wątpliwości, że tradycyjne kanały dystrybucji będą traciły na znaczeniu, choć nadal pozostaną głównymi dostarczycielami składki. (abstrakt oryginlany)

Observing the behavior of insurers on the Polish market in terms of distribution strategy lets us notice that insurance companies try to diversify sales channels by reducing the role of the lead channel. On the one hand, traditional insurance companies such as Allianz, Axa and PZU see the need to reach the customer also through modern media i.e. telephone and the Internet. On the other hand, typical direct insurers such as Link4, BRE and Liberty Direct want to diversify insurance products sales network through the use of traditional channels, mainly insurance agents. The analysis of the distribution channels on the Polish market can conclude that the structure of the premium collection by the individual channels will not change in the near future. There is no doubt that the traditional distribution channels will lose its importance but still remain the main providers of premium. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. European Insurance In Figures, CEA Statistics no. 42, November 2010, www.cea.eu.
  2. Monkiewicz J. (red.) [2002], Podstawy ubezpieczeń, t. III: Przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa.
  3. Rynek polis direct przekroczy w tym roku 1 mld zł, "Dziennik Gazeta Prawna", 16.03.2011.
  4. Szumlicz T. [2011], W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1.
  5. www.piu.org.pl.
  6. www.knf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu