BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jefremienko Tatiana Oliegowna (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
Title
Socjalno-ekonomicieskoje pawiedienije nasielienija w usłowiach institucjonalnych periemien : na primierie Ukrainy
Social-economic Behaviour of Population Under Institutional Changes : Ukrainian Experience
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 5, s. 67-77, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zachowania społeczne, Zachowania międzyludzkie, Racjonalność zachowań
Social behaviour, Interpersonal behaviours, Rationality of behavior
Note
summ.
Abstract
W artykule analizuje się naukowe podejście w literaturze do kategorii społeczno- -ekonomicznego zachowania. Autor uważa, że ta kategoria oznacza zachowanie człowieka jako podmiotu społeczno-ekonomicznych stosunków, które istnieją jako konkretna realność obiektywna. Najważniejszym kryterium typologizacji SEZ jest charakter percepcji subiekta, zmieniających się stosunków społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents different definitions and classifications of social-economic behavior existing in contemporary economic sociology. Economic culture is analyzed as inside regulator of the economic behavior of population. It's "deficit" in the conditions of institutional changes is underlined. Using the latest data of Ukrainian mass sociological investigations the author devotes special attention to real behavior's forms and strategies of population in new market environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Верховин В.И., Экономическое поведение как предмет социологического анализа, Социс., М. 1994, №10.
  2. Соколова Г.Н., Экономическая социология, М., Мн. 2000.
  3. Левада Ю., Человек приспособленный, Мониторинг общественного мнения, М. 1999, №5.
  4. Marody M., Three Polands: Strategies of Social Behavior, Polish sociological review 2000, №1.
  5. Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономического поведения, Под общ. ред. В.М. Вороны, Е.И. Суименко, К. 2001.
  6. Заславская Т., Поведение массовых общественных групп как фактор трансформационного процесса, Мониторинг общественного мнения, М. 2000, №6.
  7. Суименко Е., Экономическое поведение: экспликация понятия и типологическая характеристика, Социология: теория, методы, маркетинг, К. 2002, №4.
  8. Кузьминов Я., Советская экономическая культура: наследие и пути модернизации, Вопросы экономики, М. 1992, №3.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu