BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Krótkoterminowa stabilność strategii inwestycyjnych FIO zrównoważonych, funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, 2011, s. 108-116, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Strategia inwestycyjna, Fundusze inwestycyjne, Fundusze zrównoważone
Investment strategy, Investment funds, Balanced funds
Abstract
Niniejsza praca ma za zadanie dokonanie oceny efektywności rynku funduszy zrównoważonych i nie dotyczy wyników poszczególnych funduszy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Carhart M., On persistence in mutual funds performance, "Journal of Finance" 1997, No 52.
  2. Derwall J., Huij J., "Hot Hands" in bond funds, "Journal of Banking and Finance" 2008, No 32.
  3. Hendrick D., Patel J., Zeckhauser R., Hot hands in mutual funds: Short run persistence of relative performance, 1978-1988, "Journal of Finance" 1994, No 48.
  4. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., Losowość wyników inwestycyjnych osiąganych przez FIO funkcjonujące na polskim rynku kapitałowym, [w:] Matematyczne Aspekty Ekonomii, ryzy-ko-reasekuracja-równowaga, red. W. Kulpa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
  5. Karpio A., Zebrowska-Suchodolska D., The investigation of short term persistence in the relative performance of equity mutual funds operating on polish capital market, First International Conference Quantitative Methods in Economics 2009, Łódź 18-20 czerwca 2009.
  6. Malkiel B., Returns from investing in equity funds 1971 to 1991, "Journal of Finance" 1995, No 50.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu