BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobus Sandra (HRP Perspective), Woszczak Patrycja (HRP Perspective)
Title
Zrównoważony rozwój firmy : zarządzanie wiekiem jako element strategii CSR
Source
Personel i Zarządzanie, 2012, nr 7, s. 46-49, przypisy
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ludzie starsi, Zarządzanie wiekiem
Human Resources Management (HRM), Corporate Social Responsibility (CSR), Elderly people, Age management
Abstract
W Polsce społeczną odpowiedzialność biznesu nadal traktuje się bardziej jako element budowania wizerunku organizacji niż integralną część strategii przedsiębiorstwa. Natomiast CSR jest zagadnieniem wieloaspektowym - obejmuje nie tylko takie obszary, jak ochrona środowiska naturalnego, zaangażowanie społeczne, prawa człowieka, lecz także relacje z konsumentami, ład organizacyjny czy stosunki pracy. Jako element budowania strategii CSR można wykorzystać także koncepcję zarządzania wiekiem. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie ryzykiem. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój, Deloitte, 2011.
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu a równość płci, Partnerstwo Ponadnarodowe EOUALP4E", 2006.
  3. Attaining sustainable growth through corporate social responsibility, IBM, 2008.
  4. Small slices of a bigger pie. Attribution in SROI, New Economics Foundation, 2011.
  5. Social Return of lnvestment - an introduction, The SROI Network, 2009.
  6. J. Jaroszewicz, Świadomość istnienia społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce [w:] U. Gołaszewska-Kaczan (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Białystok 2009, s. 29.
  7. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 62.
  8. Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce, PKPP Lewiatan, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu