BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulska Bogusława
Title
Polityka stosowania cen transferowych w korporacjach amerykańskich : wybrane aspekty prawne
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych, 2011, s. 153-172, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Korporacje międzynarodowe, Ceny transferowe, Regulacje prawne
International corporation, Transfer pricing, Legal regulations
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zjawiska wyceny transferów oraz alokacji dochodów amerykańskich korporacji transnarodowych na tle ustanowionych w USA regulacji prawnych, a także skutków prawnych decyzji podejmowanych przez podmioty powiązane w obszarze polityki cen transferowych. Z uwagi na brak możliwości oparcia badań na danych źródłowych pochodzących bezpośrednio od firm amerykańskich, rozważania empiryczne oparte są na danych wtórnych pochodzących z badań amerykańskich, a także na analizie aktów prawnych obowiązujących w USA. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Al.-Erynia M.F., Pervaiz A., Syed A.H.: Transfer Pricing Determinant s of U.S. Multinationals. "Journal of International Business Studies" 1990, Vol. 21, iss. 3.
 2. Altshuler R., Newton T.S.: The Effects of U.S. Tax Policy on the Income Repatriation Patterns of U.S. Multinationals Corporations. National Bureau of Economic Research Working Paper 3925. http://ww.nber.org
 3. Azemar C.: International Corporate Taxation and U.S. Multinationals Behavior and Integrated Approach, 05.2007. http://ideas.repec.org
 4. Barack's Obama Comprehensive Tax Plan, http://www.barackobama.com
 5. Bernard A.B., Jansen J.В., Schott P.K.: Transfer Pricing by U.S. - Based Multinational Firm. National Bureau of Economic Research Working Paper 12493, 08.2006. http://ww.nber.org
 6. Blonigen B.A., Davies R.B.: The Effects of Bilateral Tax Treaties on U.S. FDI activity. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 7929, Cambridge 2001. http://www.nber.org
 7. Bloom N., Sadun R., Van Reenen J.: Americans Do I.T. Better: U.S. Multinationals and the Productivity Miracle. W: National Bureau of Economic Research Working Paper No. 13085, Cambridge, 05.2007. http://www.nber.org.
 8. Dereń A.M.: Przerzucanie dochodów. Transfer Pricing - co należy o tym wiedzieć? TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 9. Desai M.A., Foley С.F., Hines Jr J.R.: Economic Effects of Regional Tax Havens. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 10806. http://ww.nber.org
 10. Eden L.: Current Trends and Corporate Cases in Transfer Pricing. By Roger Y.W. Tang - Book Review. "Journal of International Business Studies" z 03.2003. http://www.voxprof.com
 11. Eden L.: Taxing Multinationals: Transfer Pricing and Corporate Income Taxation in North America. University of Toronto Press Inc., Toronto 1998.
 12. Ernst &Young: Precision under Pressure. Global Transfer Pricing Survey 2007-2008. https://webforms.ey.com
 13. Ferkiss V.: Is Globalisation a Myth? "The Futurist" z 1.11.2001. http://www.allbusiness.com
 14. Foley S.: U.S. Outbound: IRS Addresses Commensurate with Income Provision. "International Tax Review (on-line)" 2007, May. http:// www. internationaltaxreview. com
 15. Hamaekers H., Holmes К., Głuchowski J. i inni: Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 16. Hines Jr. J.R., Rice E.M.: Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business. "Quarterly Journal of Economics" 1994, Vol. 109(1).
 17. Internal Revenue Code, http://www.ustransferpricing.com
 18. Mandel M.: Multinationals: Are They Good for America? "Business Week" z 28.02.2008. http://www.businessweek.com (27.03.2010).
 19. Manning E.: U.S. Outsourcing and Multinational Corporations. http://tntalk.wordpress.com (27.03.2010).
 20. Marinko P.G.: Transfer Pricing: Australian and American Reactions. "Revenue Law Journal" Vol. 2, iss. 2, art. 7. The Berkeley Electronic Press 1999. http://epublications.bond.edu.au
 21. Markle K.S., Shackelford D.A.: Do Multinationals or Domestic Firms Face Higher Effective Tax Rates? National Bureau of Economic Research Working Paper No.15091, 06.2009. http://ww.nber.org
 22. Meinzer M.: Secrecy Jurisdictions: Number of Companies. Tax Justice Network, http://www.secrecyjurisdictions.com
 23. Sikka P., Willmott H.: The Dark Side of Transfer pricing: It's Role In Tax Avoidance and Wealth Retentivensess. University of Essex, 02.2010. www.essex.ac.uk
 24. Slaughter M.J.: How U.S. Midtinational Companies Strengthen the U.S. Economy. Business Roundtable 2009. www.uscib.org (27.03.2010).
 25. Transfer Pricing: History, State of the Art, Perspectives. Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, 10th Meeting, Geneva 10-14.09.2001 r. Dokument przygotowany przez Sekretariat ONZ. http://unpanl.un.org
 26. Transfer Pricing: History, State of the Art, Perspectives. Dokument przygotowany przez Sekretariat ONZ. http://unpanl.un.org
 27. Treasury Regulations. 26 Code of Federal Regulations, Chapter I, 4.01.2006. www.transferpricing.com
 28. Willis S.J.: U.S. Taxation - Syllabus. Centrum Prawa Amerykańskiego, Warszawa 2009.
 29. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Raport Komitetu do Spraw Podatkowych OECD (stan na 1 lipca 1995 r.). Wydawnictwo KiK, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu