BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Narzędzia pomiarowe wizerunku marki : Wybrane przykłady
Measuring Tools for Brand Image. Selected Examples
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 237, s. 42-51, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Keyword
Wizerunek marki, Marka, Konsument
Brand image, Brand, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W procesie zarządzania marką istotną rolę odgrywa jej wizerunek (brand image), którego skuteczne kształtowanie zdeterminowane jest właściwymi badaniami. Badanie wizerunku marki to skomplikowane przedsięwzięcie wymagające oceny wielu komponentów wiązanych z marką, takich jak przypisywane cechy czy postrzegane korzyści: funkcjonalne, psychologiczne i społeczne, dlatego ważną rolę odgrywają odpowiednie instrumenty badawcze. W artykule zaprezentowano wybrane narzędzia pomiarowe wizerunku marki i przykłady ich zastosowań. W szczególności omówiono narzędzia umożliwiające oszacowanie zestawu pojęć, którymi posługuje się respondent do opisu marki oraz stosunku emocjonalnego do niej. Szczególną uwagę zwrócono na mapy wartości klienta stosownie do aktualnych trendów rynkowych. (abstrakt oryginalny)

In the brand management process the significant role is played by the image, which effective creating is determined by proper research. Research on image brand is a complicated undertaking which requires an assessment of several components related to the brand, such as ascribed features or perceived benefits, for example functional, psychological and social; thus the proper research tools are so important. The selected measuring tools for brand image and examples of their applications are described in this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 2. Baran T., Badania wizerunkowe marki, \"Marketing w Praktyce\" 2006, nr 3.
 3. Building Brand Value. Five Steps to Building Powerful Brands, 2nd reprint, The McGraw-Hill Companies, New Delhi 2008.
 4. Cheverton P., Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 5. Heath R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 6. Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 7. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 8. Łapczyński M., Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu, [w:] S. Kaczmarczyk, M. Schulz (red.), Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena, opakowanie, znak towarowy), TNOiK Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności \"Dom Organizatora\", Toruń 2008.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Myers J.H., Segmentation and Positioning for Strategic Marketing Decision, AMA, Chicago 1996.
 11. Razmus W., Metody pomiaru wizerunku marki, \"Marketing i Rynek\" 2010, nr 6.
 12. Reynolds T.J., Gutman J., Laddering theory. Method analysis and interpretation, \"Journal of Advertising Research\" 1988, vol. 28.
 13. Sagan A., Mapy wartości konsumenta w badaniach wizerunku marki - porównanie podejść, \"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług\" nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 14. http://www.cbmtest.pl/x.php/218/Badania-wizerunku-marki.html (10.12.2011).
 15. http://www.egospodarka.pl/article/articleprint/61161/-1/39 (9.12. 2011).
 16. http://www.pentor.pl/19244.xml (8.12.2011).
 17. http://www.research-pmr.com/pl/O%20PMR%20Research/Nasze%20marki/Brand%20Image%20Insight. html (8.12.2011).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu