BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banduła Bartosz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Metody statystyczne w badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 7-17, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Metody statystyczne, Analiza wielowymiarowa, Analiza porównawcza
Enterprise finance, Statistical methods, Multi-dimensional analysis, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie systemu wielowymiarowej analizy porównawczej z uwzględnieniem metod dyskryminacyjnych oraz ukazanie jej zastosowania w badaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a comparative analysis of multivariate methods including discrimination, and to present its application in the study of the financial situation of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1989.
  3. Hamrol M., Analiza symptomów zagrożenia upadłością, [w:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2009.
  4. Jevons W. S., Zasady nauki, PWN, Warszawa 1966.
  5. Michalik J., Liczenie ryzyka, "Gazeta Bankowa" 2006, nr 3.
  6. Nowak E, Metody taksonomiczne w badaniach ekonomiczno-rolniczych, [w:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowanie, Sekcja Klasyfikacji i Analiz Danych PTE, Zeszyt 5, Taksonomia, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Peplak T, Raz, dwa, trzy - bankrutujesz Ty, "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 2005, nr 5.
  8. Pociecha J., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  9. Pluta W, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
  10. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu