BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bołoz Mariusz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Analiza bezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 47-59, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Bezpieczeństwo, Kryzys finansowy, Analiza stanu przedsiębiorstwa
Enterprises, Security, Financial crisis, Analysis of enterprise condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza bezpieczeństwa polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowego. W artykule zaprezentowano także jeden z najbardziej interesujących indeksów bezpieczeństwa przedsiębiorstw, jakim jest Z-score E. I. Altmana. W części empirycznej indeks Z-score został przeanalizowany dla wybranej grupy polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the safety of polish companies during the financial crisis. The purpose of this article is also the presentation of one of the most interesting index of the firm 's safety ZA by E.I. Altman. In the empirical part of this paper, ZA is analyzed for a chosen group of Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", September 1968.
 2. Altman E. I., Haldeman R., Narayanan P., Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking & Finance" 1977, vol.1.
 3. Altman E. I., Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and Zeta(r) models, July 2000.
 4. Antonowicz P., Prognozowanie upadłości polskich przedsiębiorstw. Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 5. Antonowicz P, Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE - wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 6. Apenzeller D., Szarzeć K., Prognozowanie upadłości polskich spółek publicznych, "Rynek Terminowy" 2004.
 7. Doing Business 2009, Washington DC, Palgrave Macmillan, IFC i The World Bank 2009.
 8. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do badania podatności przedsiębiorstw na bankructwo, [w:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Konferencja Naukowa Łódź-Bukowina Tatrzańska 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 9. Orłowski W, Pasternak R., Flaht K., Szubert D., Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 10. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 11. Socha J., Orłowski W., Konieczny T, Rok kryzysu. Co dalej?, Pricewater-houseCoopers, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu