BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dresler Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Title
Wpływ podatku dochodowego na koszt kredytu bankowego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 60-73, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Kredyt bankowy, Koszty
Income tax, Bank credit, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto się weryfikacji poziomu stóp oprocentowania kredytu na cele gospodarcze w Polsce w latach 1991-2008 w celu odpowiedzi na pytanie, czy słuszna jest powszechnie powtarzana teza: w okresie transformacji prowadzono zbyt restrykcyjną politykę stóp procentowych. Dokonano obliczenia realnego poziomu oprocentowania kredytów bankowych, uwzględniającego również efekt tzw. tarczy podatkowej. Z analizy tej wynika, że tak obliczany koszt kredytu bankowego nie potwierdza szczególnie restrykcyjnej polityki pieniężnej prowadzonej w Polsce w okresie transformacji. (abstrakt oryginalny)

The article includes a verification of the level of borrowing rates for economic purposes in Poland in 1991-2008 in order to answer the question whether the commonly repeated argument is right, that during the transformation a too restrictive interest rate policy was being carried out. A real level of bank loans interest has been calculated, taking account of the effect of the so-called tax shield. From this analysis emerges a suggestion that the cost of bank credit calculated in such a way does not acknowledge the particularly restrictive monetary policy in Poland during the transformation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Józefiak C, Zależność między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą, [w:] Belka M., Trzeciakowski W. (red.), Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Poltext, Warszawa 1997.
  2. Kołodko G. W., Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992.
  3. Kołodko G. W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
  4. Maciaszek J., Makroekonomiczna efektywność i społeczna wrażliwość "rynkowej" transformacji ustroju społeczno-ekonomiczno-pieniężnego w Polsce, [w:] Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
  5. Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu