BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawa Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 88-98, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy
Financial markets, Economic crisis, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza przyczyn wystąpienia zaburzeń na rynkach finansowych oraz mechanizmu i kanałów "przenoszenia" się kryzysu ze sfery finansowej do sfery realnej, a także pomiędzy krajami (efekt "zarażania"). (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to analyze the causes of turmoil in financial markets and the mechanism and channels of crisis transmission both from financial sphere to the real economy, and between countries (the "contagion" effect). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Annual Report, Bank of International Settlements, Basel, June 2009, nr 79.
  2. Decoupling, www.media5group.h2.pl/trena7index.php?option=com_con- tent&task=view&id=14&Itemid=28 (na dzień 28 kwietnia 2010).
  3. Kay J., Emerging Economies Have Not Become "Decoupled", "Financial Times" 2007, November 21.
  4. Kawa P., Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy, Kraków 2010, maszynopis.
  5. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
  6. Wojtyna A., Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową, [w:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu