BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papież Renata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Facility Management a wzrost wartości nieruchomości
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 99-109, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Kompleksowa obsługa nieruchomości
Real estate market, Real estate, Real estate management, Facility management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie Facility Management obejmuje bardzo szeroki zakres usług związanych z rynkiem nieruchomości, zróżnicowanych ze względu na fazę cyklu życia, w której nieruchomość się znajduje. Optymalny dobór usług FM dokonywany przez pośredników finansowych na rynku nieruchomości ma znaczenie ze względu na jego wpływ na wartość nieruchomości. Podstawowy cel biznesowy jakim jest generowanie dochodów czynszowych z nieruchomości wspierany jest przez niezbędny wachlarz usług FM. Ma równie duże znaczenie jak i wpływ trendów rynkowych na zmiany cen nieruchomości. Standaryzacja kategorii FM przez Europejski Komitet ds. Standaryzacji, powinna przyczynić się do zwiększenia roli wspomagających zarządzanie portfelem nieruchomości usług Facility Management. (abstrakt oryginalny)

Facility Management covers a very wide range of services related to real estate market. Services are differentiated according to the phase of the life cycle, in which the property is situated. The best selection of FM services performed by financial intermediaries in the property market is important because of its impact on the value of the property. Standardization of the FM category by the European Committee for Standardization, should help to increase the supporting role of FM to the real estate portfolio management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alexander K., European Facility Management. The Next Generation, EuroFM, Naarden 2009.
 2. Areno P. M., The Era of the Property Manager: Strategies for Creating Asset Value in a Down Economy, BOMA International, Washington D.C. 2009.
 3. Atkin B., Bjork B. C, Business Process Modelling for FM, [w:] Alexander K. (red.), Facilities Management Processes, EuroFM, Naarden 2008.
 4. Atkin B., Brooks A., Total Facility Management, Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2009.
 5. Cotts D. G., Roper K. 0.,Payant R. P., The Facility Management Handbook, AMACOM, New York 2010.
 6. Hellerforth M., Handbuch Facility Management für Immobilienunternehmen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2006.
 7. van Ree H., European Standards for Real Estate and Facilities Management, eurofm.org
 8. Somorová V., The Task of The Facility Management in Real Estate Development, "Management" 2008, nr 3-4.
 9. Śliwiński A., Śliwiński B., Facility management, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2006.
 10. EuroFM (European Facility Management Network) www.eurofm.org.
 11. IFMA (International Facility Management Association) www.ifma.org.
 12. IPD (Investment Property Databank) www.ipd.com.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu