BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papież Renata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Brylak Joanna (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie)
Title
List zastawny jako forma subintabulatu
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 110-118, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Banki hipoteczne, Hipoteczne listy zastawne
Real estate market, Mortgage banks, Mortgage bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest prawnym aspektom listu zastawnego, który z tego punktu widzenia może być określany jako forma subintabulatu. Instytucja subintabulatu pozwala na zabezpieczenie roszczeń ostatecznego wierzyciela, jakim jest inwestor nabywający list zastawny. W Europie jest to powszechnie występująca instytucja prawna, stanowiąca podstawę procesu zabezpieczania roszczeń wierzycieli w jednolitej dla obszaru Unii Europejskiej konstrukcji covered bond. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is an identification of securities as a form of the second position lien. The authors analyze the construction of two securities: covered bonds and letters of pledge. Both are typical instruments of the European financial part of real estate market, They are connected by a common trait - both are secured by the receivables secured by mortgages called-from latin language - subintabulat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernstorff, Graf von, Ch., Das Hypothekenrecht in den UE-Staaten, "Recht der Internationalen Wirtschaft" 1997, nr 3.
 2. Bryx M., Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Poltext, Warszawa 2005.
 3. CRE Finance Council supports covered bond bill, "National Mortgage Professional Magazine", 27 July 2010.
 4. Durrer M., Kradjian T., McLaughlin J., Rossner D., The Proposed United States Covered Bond Act of 2010, "The Banking Law Journal", v. 127, no. 7, July/August 2010.
 5. Gniewek E. (red.), Prawo rzeczowe, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 1999.
 6. Karasek I., Dług gruntowy (ze szczególnym uwzględnieniem skutków jego ustanowienia dla właściciela nieruchomości), Rządowe Centrum Legislacji, Seria A Raporty, Warszawa 2000.
 7. Kuropatwiński J., Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, TNOiK, Toruń 2007.
 8. Packer F., Stever R., Upper Ch., The covered bond market, [w:] International banking and financial market developments, "BIS Quarterly Review", September 2007.
 9. Pisuliński J., Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002.
 10. Pisuliński J. (red.), System prawa prywatnego, t. 4, Wydawnictwo CH. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2005.
 11. Pisuliński J., O długu na nieruchomości, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2001, nr 1.
 12. Pisuliński J., Glosa do wyroku SN z dnia 08 marca 2002 r., OSP 2003, nr 3, poz. 37.
 13. Tereszkiewicz R, Zwolnienie z długów w prawie upadłościowym i tzw. upadłość konsumencka - rozważania teoretyczne i prawnoporównawcze z perspektywy polskiego porządku prawnego, "HUK Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego" 2008, nr 2.
 14. Woźniak Z., Podział sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo w postępowaniu upadłościowym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 3.
 15. Zaradkiewicz K., Tzw. zastaw nieakcesoryjny w polskim prawie cywilnym. Uwagi ogólne na tle ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2000, nr 2.
 16. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t. jedn., Dz. U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o listach zastawnych i bankach hipotecznych, t. jedn., Dz. U. z 2003 r., nr 99, poz. 919.
 18. Wyrok SN z dnia 29 maja 2000 r., OSN (OSP) 2001, nr 2, poz. 26.
 19. Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2002 r., OSN IC (OSN) 2002, nr 11, poz. 134.
 20. Wyrok SN z dnia 08 marca 2002 r., OSP 2003, nr 3, poz. 37.
 21. Directive on Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities, 88/220/EEC.
 22. http://nationalmortgageprofessional.com.
 23. www.sifma.org Securities Industry and Financial Markets Association.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu