BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydło Regina (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Rozliczenia dewizowe w praktyce banku komercyjnego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 159-178, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Dewizy, Obrót dewizowy, Banki komercyjne, Rynek walutowy, Weksle, Czeki, Rozliczenia międzynarodowe
Devices, Foreign exchange, Commercial banks, Foreign Exchange (FX), Bill of exchange, Cheque, International settlements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transakcjom przeprowadzanym w handlu zagranicznym oprócz ryzyka handlowego towarzyszy ryzyko nieotrzymania zapłaty za dostarczony towar. System bankowy wypracował wiele form zapłaty w transakcjach na rynku międzynarodowym, których celem jest zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie ryzyka związanego z dokonywaniem rozliczeń dewizowych pomiędzy importerem a eksporterem. (abstrakt oryginalny)

The transactions conducted in foreign trade in addition to the commercial risk are accompanied by the risk of not receiving payment for goods delivered. The banking system has developed many forms of payment on the international market It 's objective is to reduce the risks associated with foreign exchange settlements between the importer and exporter and even to eliminate the risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejuk B., Operacje dokumentowe w transakcjach handlu zagranicznego - akredytywa dokumentowa, Biblioteka Bankowca, Twigger S.A., Warszawa 2004.
 2. Andrzejuk B., Operacje dokumentowe w transakcjach handlu zagranicznego - INKASO, Biblioteka Bankowca, Twigger S.A., Warszawa 1992.
 3. Białecki K. P., Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1999.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 5. Grzelak Z., Kostrzewa A., Ryzyko płatności i wybór waluty w kontraktach handlu zagranicznego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1999.
 6. Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998.
 7. Kosztowniak A., Misztal P, Pszczółka I., Szelągowska A., Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2009.
 8. Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe - Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltext, Warszawa 2003.
 9. Krzyżkiewicz Z., Międzynarodowe rozliczenia bankowe, Poltext, Warszawa 1993.
 10. Marciniak-Najder D., Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
 11. Pietrzak E., Międzynarodowe operacje walutowe rodzaje, mechanizmy, techniki, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu