BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wydymus Zofia (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Konsekwencje stosowania zasad rachunkowości w tworzeniu informacji o wyniku finansowym : wybrane problemy
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 179-191, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Zasady rachunkowości, Wynik finansowy
Accounting, Accounting principles, Financial performance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie przeglądu podstawowych zasad rachunkowości obowiązujących w tworzeniu informacji o wyniku finansowym z uwidocznieniem skutków bilansowych po stronie aktywów i pasywów. W artykule podkreślono znaczenie zysku w zarządzaniu przez wartość. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to review the accounting principles prevailing in developing information on the financial result to visualize the effects of balance sheet in the context of assets and liabilities. The article emphasizes the importance of profit in the VBM. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2006.
  2. Helin A., Ustawa o rachunkowości 2009, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2009.
  3. Kutera M., Główne obszary ryzyka związane z wiarygodnością sprawozdań finansowych, [w:] Kutera M., Surdykowska S. T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
  4. Micherda B., Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej, [w:] Micherda B (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa 2010.
  5. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
  6. Micherda B., Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych, [w:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  7. Surdykowska S.T., Kryzysy finansowe w XX wieku i ich wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych, [w:] Kutera M., Surdykowska S.T., Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2009.
  8. Swiderska G. K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, Warszawa 2006.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn., Dz. U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu