BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajchowska-Solak Ewelina (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Rachunkowość kreatywna - wpływ na rzetelność sprawozdań finansowych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 17, s. 192-211, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość kreatywna, Sprawozdawczość finansowa, Manipulacje informacją, Ustawa o rachunkowości
Creative accounting, Financial reporting, Manipulation of information, Accounting Act
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wyznaczenie granicy pomiędzy rachunkowością kreatywną i agresywną, wskazanie powodów stosowania tego typu praktyk oraz próba określenia skutków stosowania kreatywnej i agresywnej rachunkowości na wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is the pointing of the border between creative and aggressive accounting, showing reasons of using these kinds of practices. What is more, the study presents the results of using creative and aggressive accounting for reliable presenting of company ś financial condition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białas-Szymańska M., Cienka linia między kreatywną rachunkowością a oszustwem finansowym, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów" 2008, nr 1.
  2. Gut P., Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 1.
  3. Nieufność wobec raportów finansowych, "Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 4.
  4. Rachunkowość kreatywna - wpływ zmian polityki rachunkowości na wynik finansowy, "Prawo Przedsiębiorcy" 2004, nr 48.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn. Dz. U. z 2009, nr 152, poz.1223 z późn. zm.
  6. Wąsowski W., Cel, zakres i metody fałszowania sprawozdań finansowych, "Bank i Kredyt" 2002, nr 10.
  7. Wiśniewska J., "Serwis Finansowo-Księgowy (F-K)" 2005, nr 13, dodatek: Akademia Rachunkowości.
  8. Wiśniewska J., "Serwis Finansowo-Księgowy (F-K)" 2005, nr 37, dodatek: Akademia Rachunkowości.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu