BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jefmański Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Łapczyński Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Badania satysfakcji z wykorzystaniem modelu logitowego dla kategorii uporządkowanych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 60-75, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Poziom życia, Satysfakcja klienta, Model logitowy, Badanie satysfakcji
Living standard, Customer satisfaction, Logit model, Satisfaction research
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań satysfakcji mieszkańców jednej z gmin województwa śląskiego. Zmienną zależną był ogólny poziom satysfakcji z życia w danej miejscowości, zaś elementami zbioru zmiennych niezależnych były wybrane aspekty życia w badanej gminie. Ze względu na porządkowy charakter zmiennej objaśnianej autorzy zdecydowali się wykorzystać kilka odmian modeli logitowych dla kategorii uporządkowanych. W artykule zamieszczono model proporcjonalnych szans, model kolejnego ilorazu i stereotypową regresję logistyczną. Wyniki były spójne, a zbiory zmiennych objaśniających zawierały te same elementy.

The goal of this article is to present outcomes of research on inhabitant satisfaction. The survey was conducted among inhabitants of selected community in Silesia Voivodship. Dependent variable referred to overall level of satisfaction and the set of independent variables included selected aspects of living in that community. Since dependent variable has ordered levels from 5-point Likert scale authors decided to use ordered logistic regression. The paper includes proportional odds model, continuation ratio model and stereotype logistic model. Results of analysis were coherent and the sets of predictors consisted of the same variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Agresti A., Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
  2. Alexander J., Hill N., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  3. Anderson J.A., Regression and Ordered Categorical Variables (with Discussion), "Journal of the Royal Statistical Society", Series B 46/1984.
  4. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
  5. Hilbe J.M., Logistic Regression Models, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2009.
  6. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applied Logistic Regression, Second Edition, John Wiley & Sons, 2000.
  7. Kleinbaum D.G., Klein M., Logistic Regression. A Self-Leaming Text, Second Edition, Springer, New York 2002.
  8. Lunt M., Predicting an Ordinal Outcome: Options and Assumptions, ARC Epidemiołogy Unit, University of Manchester, June 12, 2001.
  9. Rogala P., Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, System Analiz Samorządowych, Jelenia Góra - Poznań 2009, http://www.sas.zmp.poznan.pl/opracowania/MET0D0L0GIA%20BADANIA%20JAK0- SCI%20ZYCIA_Ankieta.pdf.
  10. Wolfe R., Continuation-ratio Models for Ordinal Response Data, "Stata Technical Bulletin", No. 44, July 1998.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu