BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cymbała Anicenta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Owczarczuk Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ranking determinant zachowania nabywczego na podstawie wskaźników postawy wobec marki i produktu - dobór zmiennych metodą Monte Carlo w zagadnieniu klasyfikacji pod nadzorem
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 125-138, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Metoda Monte Carlo, Reklama, Strategia marketingowa, Badanie jakościowe
Monte Carlo method, Advertising, Marketing strategy, Qualitative research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia metodę wyznaczania determinant zachowania nabywczego konsumentów na podstawie ich asocjacji z marką i produktem, powstałych na skutek kontaktu z reklamą. Wykorzystano w tym celu ranking zmiennych utworzonych za pomocą algorytmu Monte Carlo. Zmienne wybrane za pomocą takiego rankingu mają większą moc wyjaśniającą niż zmienne wybrane za pomocą klasycznych technik, takich jak regresja logistyczna i liniowa analiza dyskryminacyjna.

The paper presents a technique of ranking variables, as a method of assessing the determinants of purchasing behavior of consumers on the basis of their associations with the brand and the product, resulting from a contract with the advertisement. A ranking of variables generated by the Monte Carlo algorithm is used. Variables chosen by this ranking have greater explanatory power than variables selected by classical techniques like logistic regression or linear discriminant analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cymbała A., Owczarczuk M., Variables Inmportance in Quesitionnaire Data on Advertising, "Expert Systems with Applications" 2011, w druku.
  2. Dramiński M., Rada-Iglesias A., Enroth S., Wadelius C., Kornacki J., Komorowski J., Monte Carlo Feature Selection for Supervised Classification, " Bioinformatics" 2008, Vol. 24, No 1.
  3. Field A., Discovering Statistics Using SPSS, SAGE Publications Ltd., London 2005.
  4. Guyon I., Gunn S., Nikravesh M., Zadeh L.A. (Eds.) Feature Extraction. Foundations and Applications., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2006.
  5. Health R., Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
  6. Kornacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
  7. Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się. Rozpoznanie wzorców. Analiza skupień. Redukcja wymiarowości, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
  8. Rószkiewicz M., Wykorzystanie analizy dyskryminacji do oceny wyników eksperymentu marketingowego, w: Metody analizy eksperymentu w badaniach marketingowych. Materiały z III Warsztatów Metodologicznych, red. M. Rószkiewicz, PONT Info Ltd, Warszawa 1999.
  9. Strzyżewska M., Rószkiewicz M., Analizy marketingowe, Difin, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu