BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stanimir Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza korespondencji w ocenie umiejętności osób ubiegających się o pracę
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 257-275, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Analiza korespondencji, Metody statystyczne, Aktywność zawodowa ludności, Siła robocza
Correspondence analysis, Statistical methods, Activity rate of population, Labour force
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania metod statystycznych w analizie danych zawartych w listach motywacyjnych i CV. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane pochodzące z ponad pięciuset zgłoszeń kandydatów ubiegających się o stanowiska pracownika biurowego i programistów w firmie tworzącej wysoko wyspecjalizowane programy komputerowe. W pracy wykorzystano analizę korespondencji z wykorzystaniem macierzy Burta oraz przeprowadzono jednowymiarowe analizy wszystkich wybranych cech. Działanie to pozwoliło rozpoznać profile kandydatów np. według wykształcenia, umiejętności praktycznych, doświadczenia i porównać je z oczekiwaniami pracodawcy.

The article presents an example of application of correspondence analysis to the analysis of data obtained from motivational letters and CVs. More than five hundred applications of candidates applying for the posts of office workers and software developers in the IT company specialized in computer software were analyzed. The correspondence analysis of the Burt matrix and univariate analysis of the selected features were performed in order to identify profiles of the candidates according to their education, skills, experience and to compare them with the expectations of the employer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności 2003-2007, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, 2001.
  2. Andersen E.B., The Statistical Analysis of Categorial Data, Springer-Verlag, Berlin 1991.
  3. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w 2008 roku (I połowa 2009 roku), Dolnośląski Urząd Pracy, Wałbrzych 2009 (październik 2009).
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz.U.nr 265, poz.2644).
  5. Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 106, poz. 728; Dz.U. nr 82, poz. 537).
  6. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu