BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domurat Artur (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zgodność sędziów kompetentnych a wyrazistość danych w procedurze kodowania danych jakościowych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 23, s. 289-307, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Myślenie twórcze, Badania marketingowe, Klasyfikacja danych
Creative thinking, Marketing research, Data classifications
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach społecznych często korzystamy z danych jakościowych. Dane takie poddaje się klasyfikacji przeprowadzanej przez zespół sędziów kompetentnych, których zgodność (powtarzalność ocen) interpretuje się w kategoriach wiarygodności danych i obiektywności analiz. W pracy zaproponowano autorską metodę wykorzystującą klasyfikacje bazujące na koncepcjach zbiorów rozmytych i przybliżonych. Metodę tę rozwinięto o ideę wyrazistości danych, której wprowadzenie umożliwia oddzielną statystyczną ocenę: jakości pracy koderów, trafności doboru pojęć i jakości materiału badawczego.

Qualitative data is commonly used in social research. Such data is often categorized by independent judges, whose concordant coding outcomes are interpreted as data reliability and support for objectivity of analyses and conclusions. A new method utilizing classification based on fuzzy and rough set theories is proposed. Additionally, extended with the idea of data saliency, the new method provides separate statistical verification of: coders' agreement, validity of coding concepts and data quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Botschen G., Hemetsberger A., Diagnosing Means-end Structures to Determine the Degree of Potential Marketing Program Standardization, "Journal of Business Research" 1998, no. 42 (2).
 2. Chlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, PWN, Warszawa 1999.
 3. Czarnocki M., Siekierzyński W., Wpływ stanu emocjonalnego na efektywność myślenia twórczego, "Psychologia Wychowawcza" 2000, No. 2-3.
 4. Domurat A., Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i wyborów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 5. Domurat A., Przywiązanie do marki a wartości indywidualne konsumentów, "Marketing i Rynek" 2000, No. 3.
 6. Domurat A., Sędziowie kompetentni w praktyce badawczej psychologa. Nowa metoda oceny zgodności, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Warszawa 2000, niepublikowana praca magisterska.
 7. Foxall G. R, Oliveira-Castro J.M., James V. K, Yani-de-Soriano M.M., Sigurdsson V., Consumer Behaviour Analysis and Social Marketing: The Case of Enviromental Conservation, "Behavior and Social Issues" 2006, No. 15.
 8. Gatnar, E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa 1998.
 9. Marszal-Wiśniewska M., Podejście "emic" w badaniach "Wielkiej Piątki", "Studia Psychologiczne" 2000, No. 38.
 10. Maruszewski T., Pojęcia, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2001.
 11. Pawlak Z., Rough Sets, "International Journal of Computer and Information Science" 1982, No. 11 (5).
 12. Pawlak Z., Rough Sets. Basic Notions, IPI PAN, Warszawa 1981, seria "Prace IPI PAN", nr 431.
 13. Reynolds T.J., Gutman J., Laddeńng Theory, Method, Analysis, And Interpretation, "Journal of Advertising Research" 1988, No. 28 (1).
 14. Tyszka T., Zaleskiewicz T., When Does Information about Probability Count in Choices under Risk? "Risk Analysis" 2006, No. 26 (6).
 15. Zadeh L.A., Fuzzy Sets, "Information and Control" 1965, No. 8 (3).
 16. Ziembiński Z., Logika praktyczna, wyd. IX zm., PWN, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu