BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Majkowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Atrakcyjność inwestycyjna a specjalizacje przestrzenne regionów
Source
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s. 11-20, rys., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Atrakcyjność regionu, Kapitał finansowy, Rozwój lokalny, Marketing terytorialny
Regions attractiveness, Financial capital, Local development, Territorial marketing
Note
streszcz.
Abstract
Współcześnie jednym z warunków konkurowania regionów jest społeczny podział pracy, pozwalający na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Podstawą społecznego podziału pracy powinny byś regionalne i lokalne specjalizacje gospodarki, pozwalające na bezpośrednie i pośrednie konkurowanie regionów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, DIFIN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu