BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Majkowska Hanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Łyciuk-Bzdyra Małgorzeta, Typa Magdalena, Żelazko Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Regionalne specjalizacje gospodarcze w polskiej przestrzeni ekonomicznej
Source
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, 2009, s. 141-174, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Atrakcyjność inwestycyjna, Typologia regionalna
Regional development, Investing attractiveness, Regional typology
Note
streszcz.
Abstract
Predyspozycje do rozwoju określonych kierunków działalności gospodarczej nie zawsze idą w parze z rzeczywistymi specjalizacjami gospodarczymi poszczególnych regionów Polski. Odpowiedź na pytanie, czy istnieją niewykorzystane szanse rozwoju regionalnego w polskich województwach w związku ze zbyt słabym wykorzystaniem ich potencjału inwestycyjnego, a także identyfikacja potencjalnych barier rozwoju regionalnego, będących wynikiem kształtowania specjalizacji regionalnych w sposób niezgodny z walorami lokalizacyjnymi poszczególny regionów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domański B., Przemysł w rozwoju gospodarczym Małopolski [Manufacturing and mining inthe economic development of Lesser Poland], w: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, red. Z. Górka, A. Jelonek, Polsce Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Kraków 2002, s. 55 http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/ pdf/Domanski%20PTG%20przemysl%20Malopolski.pdf, data pobrania 2.11.2008.
  2. Godlewska-Majkowska H., Zróżnicowanie przestrzenne tworzenia gospodarki usług w Polsce w latach 1998-2005, materiał niepublikowany, powstały w ramach badań statutowych SGH, KNoP, SHG, Warszawa 2007.
  3. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, Wrocław, Listopad 2005, http://www.umwd.dolnyslask.pl/images/dokumenty/strategiawojewodztwa/ strategia_rozwoju_08_03_2006.pdf; data pobrania: 2.11.08.
  4. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku, Zielona Góra, grudzien2005, http://www.lubuskie.pl/pl/download/strategia/.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, Łódź 2006, http:// www.lodzkie.pl/export/download/bip_strategia/strategia-lodzkie-2007-2020.pdf, data pobrania: 2.11.2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu