BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wpływ akcji kredytowej banków na liczbę upadłości w Polsce w latach 2008-2010
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 7-22, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa
Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting, Business activity lending
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na upadłościach przedsiębiorstw. W związku ze znacznym wzrostem liczby upadłości w Polsce w latach 2009-2010 starano się podać główne przyczyny nasilenia tego zjawiska. W szczególności zbadano, czy rzeczywiście ograniczony dostęp do kredytów był decydującym powodem, który przyczynił się do zwiększonej liczby upadłości. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the problem of bankruptcies in the commercial sector. Due to the substantial increase in the amount of bankruptcies in Poland in the 2009-2010period, principal possible reasons for the situation were analyzed. In particular, it was researched whether the restricted availability of loans was a decisive factor in the increased amount of bankruptcies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E., Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley & Sons, New York 2006.
 2. Berryman J., Small business bankruptcy and failure - a survey of the literature, "Small Business Research" 1992, Institute of Industrial Economics.
 3. Davies D., Sztuka zarządzania finansami, przeł. M. Dobija, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Londyn 1997.
 4. Dowgiełło Z., Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Znicz, Szczecin 1996.
 5. Fitzpatrick P., Transitional stages of a business failure, "The Accounting Review" 1934, nr 9.
 6. Kash T., Darling J., Crisis management - prevention, diagnosis and intervention, "Leadership & Organization Development Journal" 1998, vol. 19, nr 4.
 7. Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 8. Lizal L., Determinants of Financial Distress: What Drives Bankruptcy in a Transition Economy? The Czech Republic Case, CERGE-EI papers, Prague 2005.
 9. Ooghe H. i Prijcker S., Failure processes and causes of company bankruptcy - a typology, Working Papers of Faculty of Economics and Business Administration, Ghent University, Ghent 2006.
 10. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 11. Rutkowska J., Zdolność płatnicza w prognozowaniu przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, nr 550.
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. 2003, Nr 60, poz. 535.
 13. Watson J., Everett J., Small business failure rates - choice of definition and industry effects, "International Small Business Journal" 1999, nr 17(2).
 14. www.imsig.pl.
 15. www.knf.gov.pl.
 16. www.nbp.pl.
 17. www. stat. gov.pl/gus.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu