BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamińska-Blichowska Teresa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Członkostwo polski w międzynarodowym funduszu walutowym jako element walki z zadłużeniem
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 71-90, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Pomoc finansowa UE, Fundusze unijne, Pożyczki
EU financial aid, EU funds, Loans
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie, jak ewoluowało członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowy (MFW), a szczególnie jakie programy finansowe można było wykorzystać w okresie po transformacji gospodarczej. W artykule zaprezentowano motywy członkostwa, jak i korzystanie z wybranych transz pożyczkowych udzielonych Polsce przez Fundusz. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show how Polish membership in the International Monetary Fund (IMF) evolved, and especially what financial programs can be used in the period after the economic transformation. The article presents the motives of membership and the use of certain tranches of loan granted to Poland by the Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 2. Bernaś B., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Głuchowski J., Międzynarodowe stosunki finansowe, PWE, Warszawa 1997.
 4. Gronkiewicz-Waltz H., Poland and The IMF, www.clubmadrid.org.
 5. Grzechy polskiej gospodarki, Centrum Adama Smitha, Warszawa, wrzesień 1993.
 6. IMF Annual Report, www.imf.org.
 7. IMF Members' Quotas and Voting Power and IMF Governors, Wyd. z dnia 5 września 2010.
 8. Kamińska-Blichowska T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2002.
 9. Kisiel-Łowczyc A., Współczesna gospodarka światowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 10. Krakowski J., Wymienialność walut. Zasady i praktyka Międzynarodowego Funduszu Walutowego, PWN, Warszawa 1987.
 11. Krugman P.R., Obsfeldt M., Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Michałowski T., Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 13. Parzymies S., Polska w organizacjach międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1998.
 14. Słojewska A., Korzyści porozumienia z Klubem Paryskim, "Rzeczpospolita" z dnia 16-17 kwietnia 2004.
 15. Spłata zadłużenia wobec Klubu Paryskiego, Ministerstwo Finansów -przegląd na potrzeby Ministerstwa Finansów, Warszawa, 31 marca 2009.
 16. Stigłitz J., Argentina. Shortchanged: Why the Nation That Followed the Rules Fell to Pieces, "The Washington Post", 12.05.2005.
 17. Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18. Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2007.
 20. www. changmaibranches .com.
 21. www.finanse.pl.
 22. www.nbp.org.pl.
 23. www.opiekuninwesotra.pl.
 24. www.parkiet.com.
 25. PUGS Syndrome, www.imf.org.pl
 26. www.stat.gov.pl.
 27. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 28. Zadłużenie zagraniczne Polski. Historia i teraźniejszość, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 29. Zagończyk K., Chałaczkiewicz M., Restrukturyzacja polskiego zadłużenia zagranicznego, Raport dla Ministerstwa Finansów, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu