BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciak Krzysztof (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kawa Paweł (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 91-106, rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Przyczyny kryzysu, Gospodarka światowa
Financial crisis, Causes of crisis, World economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest diagnoza przyczyn kryzysu finansowego, zapoczątkowanego w Stanach Zjednoczonych w 2008 r. oraz przedstawienie jego mechanizmu. W artykule omówiono przyczyny kryzysu z naciskiem na ich wzajemne powiązania i oddziaływania, tak aby wyeksponować złożoność i wieloaspektowość mechanizmu kryzysu. Przedstawiono również kanały rozprzestrzenienia się kryzysu i jego skutki dla gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to diagnose the causes of the financial crisis which originated in the USA in 2008 and to explain its mechanism. The article describes causes of the crisis placing emphasis on their mutual connections and interactions, so as to point out the complexity and multifacetedness of crisis mechanism. There were also presented the channels of spreading the crisis and its effects on the world economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Report, Bank of International Settlements, Basel, June 2009, nr 79.
 2. Balcerzak A.P., Przegląd i wstępna ocena teoretycznych stanowisk dotyczących źródeł globalnego kryzysu gospodarczego, [w:] Antkiewicz S., Probonis M. (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Kacprzyk A., Kryzys finansowy 2008-2009 - przesłanki, kontrowersje, perspektywy, [w:] Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J. (red.), Współczesny kryzys gospodarczy.
 4. Przyczyny - przebieg - skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Kasperkiewicz W, Obecny kryzys finansowy - przyczyny i terapia, [w:] Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J. (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny-przebieg-skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Kawa P, Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa, maszynopis 2011.
 7. Koronowski A., Polityka pieniężna a kryzysy finansowe, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 10.
 8. Misala J., Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej, [w:] Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J. (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Mucha-Leszko B., Kąkol M., Polityka Systemu Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008, [w:] Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Misala J. (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny -przebieg - skutki, CeDeWu, Warszawa 2009.
 10. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 11. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, wrzesień 2009, www. nbp.pl.
 12. Rosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, "Ekonomista" 2009, nr 3.
 13. Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nt. " Obecny kryzys finansowy i jego skutki dla Polski", Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy Świat 49, 27 listopada 2008 r. Wprowadzenia do dyskusji nt. ,,Czy wzlatujący orzeł złapie grypę amerykańską? " dokonał dr Krzysztof Rybiński http://www.pte.pl/pliki/2/l/Rybinski_re-ferat_RN_PTE.pdf, data odczytu: 09.04.2011.
 14. Sławiński A., Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, "Ekonomista" 2010, nr 2.
 15. Szymański W, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa, 2009.
 16. Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 17. Zandi M., Financial Shock, Updated Edition, Upper Saddle River, New Jersey: FT Press, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu