BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papież Renata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Rynek kredytu konsumpcyjnego w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2011, nr 23, s. 107-120, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kredyt konsumpcyjny, Rynek kredytów, Transakcje transgraniczne, Dyrektywy WE
Consumer credit, Credit market, Cross-border transactions, EC directives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku kredytu konsumenckiego krajów Unii Europejskiej występują bariery ograniczające jego dynamiczny rozwój. Stąd konieczność sukcesywnego ich usuwania w celu osiągnięcia większej dynamiki wzrostu transakcji transgranicznych. Celem artykułu jest analiza zmian implementowanych do polskiego ustawodawstwa w zakresie ujętym w Dyrektywie 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki. Najważniejszą nowością jest Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, który pozwoli na prezentowanie warunków kredytowych w jednolitym układzie. (abstrakt oryginalny)

On the consumer credit market in the European Union countries there are barriers that affect its dynamic development. Hence the need for their gradual removal in order to achieve more dynamic growth of cross border transactions. This article aims to analyze the changes implemented to the Polish legislation as listed in the Directive 2008/48/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers. The main novelty is the Standard European Consumer Credit Information, which will present the credit terms in a single form. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki, Dz.U. UE z dnia 22 maja 2008 r., Nr L 133.
  2. Monitoring banków 2005-2010, Studia i Analizy Statystyczne GUS, Warszawa 2010.
  3. Raport o sytuacji finansowej banków, lata 2003-2010, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim, t. jedn., Dz.U. 2001, Nr 100, poz. 1081 ze zm.
  5. Wdowiński R, Ekonometryczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  6. www.knf.gov.pl
  7. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu