BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zmniejszenie odpadowości produkcji przesłanką zmian strukturalnych
Reduction in Waste as Related to Structural Changes in Production
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 371, s. 119-129, tab.
Keyword
Odpady, Odpady przemysłowe, Produkcja przemysłowa
Wastes, Industrial waste, Industrial production
Abstract
Omówiono powstawanie odpadów w Polsce i w wybranych krajach uprzemysłowionych. Dokonano charakterystyki odpadowości produkcji. Przedstawiono powiązanie powstania odpadów ze strukturą produkcji przemysłowej.

The volume of waste products depends on various factors. The most important ones are the production volume, technique and production technology. In Poland, as compared with other industrialized countries, the volume of waste products is relatively large. The largest amounts of waste are produced by fuel and power, metallurgical, and chemical industries. These are the branches that have the greatest share of the total production. The studies prove that there is a close connection between the structural changes in production and the volume of waste products. The prevention of waste usually entails low-waste and waste-free technologies. The volume of waste may be limited by the introduction of appropriate structural changes in production.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E.S. Kempa, Gospodarka odpadami miejskimi, Arkady. Warszawa 1983, s. 61.
  2. Datem zur Umwelt 1984, Umwelt-Bundes-Amt, Berlin 1984.
  3. J. Hycnar, Popioły elektrowniane jako surowiec mineralny, "Gospodarka Planowa" 1983, nr 10
  4. J. Wróbel i in., Gospodarka odpadami z zakładów metalurgicznych w woj. krakowskim, w: Program gospodarki odpadami w województwie krakowskim do 2010 roku. Kraków 1986 (praca niepublikowana).
  5. J. Chwastek, B. Byrski, E. Garścia, W. Janusz, Problemy zagospodarowania odpadów w województwie krakowskim w latach 1986-2010, w: Problemy środowiskowe województwa krakowskiego, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 146.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu