BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moś Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie projektami informatycznymi : Rola analizy przedwdrożeniowej
IT Project Management - the Role of the Preimplementation Analysis
Source
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (10), s. 68-76, rys., bibliogr. 14 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Procesy biznesowe, Systemy informatyczne, Zarządzanie projektem
Business processes, Computer system, Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Etap analizy przedwdrożeniowej ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektów informatycznych. Głównym celem artykułu było przedstawienie wpływu analizy procesów i systemów IT na kolejne etapy realizacji projektu wdrożeniowego. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania narzędzi klasy BPMS w początkowej fazie realizacji projektu informatycznego. Omówiony został również projekt plugIT, którego głównym założeniem jest usprawnienie procesu prawidłowej identyfikacji wymagań klienta przez wykorzystanie zaawansowanych technologii i dostępnej na świecie wiedzy eksperckiej. (abstrakt oryginalny)

The preimplementation analysis is a fundamental phase in the implementation of IT projects. The main goal of the article is to explore the impact of business processes analysis and IT system analysis at next stages of the project implementation.The aim of this paper is also to discuss the possibility of using BPMS tools in this phase of the project. The paper also describes the basic assumptions of the plugIT project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, Raport 2010, 03.01.2011, www.procesowcy.pl.
 2. Ellis K., The impact of Business Requirements on the Success of Technology Projects, IAG Cunsulting 2008, 20.05.2011, http://www2.iag.biz/benchmark-2008.
 3. Filemonowicz K., Jędrzejek Cz., Kucewicz M., Metodologia wdrażania aplikacji biznesowych oparta na analizie procesów, VII Konferencja i Warsztaty PLOUG, Zakopane 2001.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Stachura M., Modelowanie procesów jako element redukcji ryzyka projektów IT, K2 Consulting, Warszawa 2007, 20.05.2011, www.bpm.gigacon.org/download/3706.html.
 6. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008.
 7. plugIT - WP5 Use Case Modelling and Demonstration, Integration Report at User Site - D5.4, 05.10.2010.
 8. Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, WoltersKluwer Polska, Warszawa 2010.
 9. Stachowiak R., Wdrożenia systemów BPM, Konferencja IT@BANK, Warszawa 2009.
 10. Standish Group Chaos Report, Standish Group, Boston, Massachusetts 2009.
 11. Zygała R., Podejście procesowe w systemach informatycznych przedsiębiorstw, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, UE, Wrocław 2009.
 12. www.plug-IT-project.eu.
 13. www.plug-it.org.
 14. www.projectmanagementboston.com/business-analysis-training.php.
Cited by
Show
ISSN
2080-6000
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu