BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota (Częstochowa University of Technology)
Title
The Role of the Internet in Open Innovations Models Development
Rola internetu w rozwoju modeli innowacji otwartych
Source
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 1 (23), s. 38-47, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Innowacje, Internet, Otwarte innowacje
Innovations, Internet, Open innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje nowe modele innowacji otwartych: model value co-creation, co-creation experience innovation, model user-driven innovation i koncepcję crowdsourcing. Zostały przedstawione wybrane usługi sieci Internet, które wspierają komunikację i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami oraz społecznościami konsumentów. (abstrakt oryginalny)

This paper analyses the new open innovations models: value co-creation model, co-creation experience innovation, user-driven innovation model and crowdsourcing. The chosen internet services which support communication and cooperation between companies and consumers and consumers communities were presented. The aim of the paper is to show that the presented open innovation models are benefiting from the evolution of new alternatives of networking collaboration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston 2003a.
 2. Chesbrough H., The era of open innovation, MIT Sloan Management Review 2003b, Vol. 44, No. 3, pp. 35-41.
 3. Howe J., The rise of crowdsourcing, Wired Magazine 2006, Vol. 14, No. 6, http://www.wired.com/ wired/archive/14.06/crowds.html (accessed: 3.11.2011).
 4. Jelonek D., Kierunki zmian w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwie, [in:] A. Pabian (Ed.), Kreatywność i innowacje w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, pp. 311-324.
 5. Kleemann F., Voß G., Rieder K., Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing, Science Technology & Innovation Studies 2008, No. 4, pp. 5-26.
 6. Leimeister J.M., Huber M., Bretschneider U., Krcmar H., Leveraging crowdsourcing: Activation-supporting components for IT-based ideas competition, Journal of Management Information Systems 2009, Vol. 26, No. 1, pp. 197-224.
 7. Linder J.C., Jarvenpaa S., Davenport T.H., Toward an innovation sourcing strategy, MIT Sloan Management Review 2003, Vol. 44, No. 4, pp. 43-49.
 8. Mierzejewska B., Open Innovation - nowe podejście w procesach innowacji, e-mentor Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2008, nr 2.
 9. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Future of Competition: Co-creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press Books, Cambridge, MA, 2003.
 10. Prahalad C.K., Ramaswamy V., The Future of Competition, Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2004.
 11. Rossi C., Online consumer communities, collaborative learning and innovation, Measuring Business Excellence 2011, Vol. 15, No. 3, pp. 46-62.
 12. Rosted J., User-driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen 2005.
 13. Sawhney M., Verona G., Prandelli E., Collaborating to create: The internet as a platform for customer engagement in product innovation, Journal of Interactive Marketing 2005, Vol. 19, No. 4, pp. 4-17.
 14. Wise E., Hogenhaven C. (Eds.), User-Driven Innovation Context and Cases in the Nordic Region, Nordic Innovation Centre, June 2008.
Cited by
Show
ISSN
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu