BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciepiela Grażyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sosnowski Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Efekty ekonomiczne działalności turystycznej w gospodarstwach agroturystycznych
The Economic Impact of Tourist Activity in Agritourism Farms
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2012, nr 2, s. 131-149, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Agroturystyka, Turystyka, Wieś
Agrotourism, Tourism, Village
Abstract
Badaniami objęto 87 gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w 32 gminach położonych w regionie siedleckim. Badania przeprowadzono w 2008 roku. Analizowano wykorzystanie agroturystycznej bazy noclegowej w gminach w 2007 roku oraz efekty ekonomiczne działalności turystycznej. Wyniki badań wskazują, że agroturystyka była mało popularną działalnością pozarolniczą mieszkańców wsi badanego regionu. Baza noclegowa w badanych gospodarstwach nie przekraczała 5 pokoi. Wykorzystanie miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych kształtowało się w granicach 3,42-14,61%. Wartości wskaźnika "fair share" i "market share" były zróżnicowane w zależności od gminy i w niewielkim stopniu istotnie dodatnio skorelowane z wartością wskaźnika atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. Wskaźnik "market penetration" w 11 gminach (34,37%) posiadał wartość ujemną. Roczna nadwyżka bezpośrednia z turystyki w gospodarstwie wynosiła średnio od 2383,2 zł. do 12879,0 zł. Wartość wskaźnika POR wahała się w przedziale 22,88-57,24 zł., a PAR - 0,92-5,79 zł. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agroturystyka (red. U. Świetlikowska). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
 2. Balińska A., Sikorska-Wolak L: Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 3. Ciepiela G.A., Jasińska A.: Rola i potrzeby współczesnego turysty w kreowaniu oferty gospodarstw ekoagroturystycznych [w:] Innowacje w rozwoju turystyki (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2008.
 4. Ciepiela G.A., Sosnowski J.: Rynek usług agroturystycznych w powiecie puławskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, nr 46, 2010.
 5. Drzewiecki M.: Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
 6. Dubel K.: Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju agroturystyki [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce (red. K. Młynarczyk, M. Marks). Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.
 7. GradziukP.: Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne [w:] Słoma - energetyczne paliwo (red. A. Grzybek, P. Gradziuk, K. Kowalczyk). Wydawnictwo Wieś Jutra, 2001.
 8. Informacja sygnalna nr 3 - maj 2011. Turystyka w województwie małopolskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Krakowie; http://www.stat.gov.pl/krak.
 9. Kasperczyk M., Kacorzyk P.: Preferencje gości odwiedzających gospodarstwa agroturystyczne [w:] Wybrane zagadnienia z turystyki wiejskiej (red. J. Bergier, B. Sawicki). Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2005.
 10. Kobyłecki J., Plichta M.: Wybrane uwarunkowania organizowania agroturystyki [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP, 2006.
 11. Koniszyk M.: Jak mierzyć udział w rynku? Hotelarz, nr 2, 2007.
 12. Lubas B.: Układ hotelowego rachunku zysków i strat według Standardowego Systemu Rachunkowości Hotelowej (SSRH). Kwartalnik "e-Finanse", nr 4; http://www.e-fmanse. com, 2008.
 13. Łęczycki K., Jabłonka R., Marcysiak A.: Motywy i uwarunkowania lokalizacyjne prowadzenia działalności agroturystycznej [w:] Agroturystyka - moda czy potrzeba? (red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski). Monografie nr 80. Wydawnictwo AP, Siedlce 2007.
 14. Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS, Warszawa 2008.
 15. Marks E., Palucha I., Młynarczyk K: Rodzaje wiejskiej bazy noclegowej i ich specyfika [w:] Agroturystyka (red. K. Młynarczyk). Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.
 16. Materiały na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. Wyniki badań GUS, 2010. Notatka informacyjna. Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2010 roku. Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych.
 17. Mazowsze Agroturystyka Agritourism 2005/6. Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
 18. Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B.: Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste, XXVI, nr 2, 2005.
 19. Osek M., Milczarek A.: Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot., t. 32, z. 2, 2005.
 20. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. GUS, Warszawa 2008.
 21. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego. GUS, Warszawa 2008.
 22. Rynek Rolny, nr 2 (204), 2008.
 23. Sawicki B.: Perspektywy rozwoju usług agroturystycznych w Polsce [w:] Rozwój turystyki na obszarach wiejskich (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2007.
 24. Sikorska-Wolak I.: Możliwości rozwoju i specyficzne cechy turystyki na obszarach prawnie chronionych w Polsce [w:] Regionalny aspekt rozwoju turystyki (red. M. Jalinik). Wydawnictwo PB, Białystok 2006.
 25. Strzębicki L.: Zachowanie konsumentów na regionalnym rynku usług agroturystycznych [w:] Agroturystyka w teorii i praktyce (red. K. Młynarczyk, M. Marks.). Wydawnictwo UMW w Olsztynie, 2002.
 26. Urząd Statystyczny w Olsztynie. Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r.; http://www.stat.gov.pl/olsz.
 27. Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/warsz.
 28. Wiatrak A.P.: Baza agroturystyczna w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 402, 2003.
 29. Woźniak M., Cebulak T.: Otoczenie przyrodnicze elementem wyznaczającym wzajemne relacje między turystami a przestrzenią agroturystyczna [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2006.
 30. Zaręba D.: Ekoturystyka - wyznania i problemy. PWN, Warszawa 2000.
 31. Żbikowski J., Kozak A., Kuźmicki M.: Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego [w:] Marketing w agroturystyce (red. M. Plichta, J. Sosnowski). Monografie nr 75. Wydawnictwo AP w Siedlcach, 2006.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu