BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej
Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 371, s. 107-118, tab.
Keyword
Restrukturyzacja, Gospodarka narodowa, Produkcja stali
Restructuring, National economy, Steel production
Note
rez., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przedsięwzięcia przynoszące oszczędność stali w gospodarce , które mogą być realizowane zarówno przez producentów jak i jej użytkowników. Przedstawiono w jakim stopniu przedsięwzięcia w dziedzinie oszczędzania stali mają wpływ na restrukturyzację produkcji przemysłowej.

The utilization of the reserves as regards steel saving in the Polish economy requires economical moves taken both by the producers and by the users of the products of the metallurgical industry. These steps are concerned mainly with the changes in the structure of production., aim at the improvement of the construction and production technology, better workmanship, wider use of the electronic technology for planning and controlling the production processes. It should be stressed that since the iron and steel industry determines the technological and use parameters of its products it has -in comparison with the users - greater possibilities of influencing their limited consumption in the economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. W.K. Dobrucki, O potrzebie naprawy technicznie i ekonomicznie wadliwego systemu produkcji stali w Polsce, "Gospodarka Paliwami i Energią" 1990, nr 1.
 2. JJSJ Sees merit in conticast, "Metal Bulletin" 1987, nr 6287, s. 36
 3. M. Sierpińska, Środki ograniczania niedoboru wyrobów hutniczych w gospodarce narodowej, "Gospodarka Materiałowa" 1989, nr 1.
 4. A. Szpilewicz, Determinanty stalochłonności, "Gospodarka Planowa" 1986, nr 9.
 5. Metody oszczędności metali w ZSRR, "Gospodarka Materiałowa" 1988, nr 23-24.
 6. M. Sierpińska, Zmiany struktury produkcji hutniczej jako kierunek modernizacji polskiego hutnictwa, "Gospodarka Planowa" 1985, nr 10.
 7. W. Błoński, Więcej czy lepiej, "Przegląd Techniczny" 1989, nr 3.
 8. A.Z. Kozłowski, Rozwój nowoczesnych materiałów niezbędnym czynnikiem restrukturyzacji produkcji.
 9. T Urbanek. Metalochłonność produkcji - Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1982, w. XXV.
 10. S. Rodzaj, Stan i perspektywy rozwoju produkcji wyrobów spiekanych z proszków metali, "Kontrola Państwowa 1988, nr 1.
 11. Z. Sarjusz-Wolski, Kierunki doskonalenia metod gospodarki częściami zamiennymi, "Gospodarka Materiałowa" 1986, nr 15, s. 389.
 12. A.Rajpolt, Czynniki kształtujące wysoką stalochłonność dochodu narodowego w Polsce, "Wiadomości Hutnicze" 1981, nr 8-9.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu