BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skałba Mariusz
Title
On the special role of Gompertz mortality law in multiple life contingencies
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 141-145, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Równanie funkcyjne, Statystyka umieralności, Ubezpieczenia grupowe, Demografia, Model Gompertza
Functional equation, Mortality statistics, Group insurance, Demography, Gompertz's model
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prawo śmiertelności Gompertza ma następującą własność: czas trwania statusu wspólnego życia osób wylosowanych z populacji ma również rozkład Gompertza. W niniejszej pracy pokazujemy, rozwiązując odpowiednie równanie funkcyjne, że ta własność charakteryzuje rozkład Gompertza w klasie rozkładów o rosnącej funkcji intensywności śmiertelności. (abstrakt oryginalny)

The Gompertz mortality law has the property that given a joint-life status of individuals chosen from the population, the time-to-failure of this status obeys also Gompertz mortality law. Solving an appropriate functional equation we show that this property characterizes Gompertz law in the class of mortality laws with increasing force-of-mortality functions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aczel. J., Dhombers J., Funcional equations in several variables, Encyklopedia of Mathematics and its Applications 31, Cambridge University Press 1989.
  2. Gerber H.U., Life insurance mathematucs, Springer Verlag, 3, Edition 1997.
  3. Kuczma M., Functional equations in a single variable, Polish Scientific Publishers, Warszawa 1968.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu