BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drejerska Nina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Looking for Further Determinants of Regional Development
W poszukiwaniu kolejnych czynników rozwoju regionalnego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 1, s. 37-45, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Kultura, Rozwój regionalny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Kreatywność
Spearman's rank correlation coefficient, Culture, Regional development, Factors of economic development, Creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie zarówno teoretycy, jak i praktycy rozwoju regionalnego poszukują nowych lub dotychczas niedocenianych czynników w celu wyjaśnienia społeczno-ekonomicznych procesów wpływających na formowanie regionalnych nierówności. Rozważane jest szerokie spektrum czynników, wśród nich kreatywność rozpatrywana na poziomie pojedynczych jednostek. W celu zbadania zależności pomiędzy kreatywnością a poziomem rozwoju regionalnego wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana, który potwierdził ich silny związek. W rozpatrywaniu kreatywności należy jednak wziąć pod uwagę znaczenie takich grup zawodowych jak artyści, zwykle niekojarzeni z oddziaływaniem na rozwój ekonomiczny czy regionalny. Wydaje się jednak, że nadal pozostaje pewne pole do rozważań: na ile rozwój pewnych obszarów przyciąga do nich kreatywnych mieszkańców (a więc zachodzi odwrotna zależność do faktu, że kreatywność mieszkańców wpływa na poziom rozwoju)? Może od pewnego krytycznego momentu to poziom rozwoju jest czynnikiem determinującym wysoką gęstość kreatywnych mieszkańców na jednostkę powierzchni? Odpowiedź nie wydaje się łatwa i wymaga dalszych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Contemporary scientists try to determine new or so far not appreciated factors contributing to regional development in order to explain social and economic processes influencing regional disparities. A wide set of potential determinants is considered. One of them is creativity, examined on the level of individuals. There exist quite many supporters of the idea that creativity contributes generally to development, as well as to regional development. A relationship between theses phenomena can be proved statistically, as it was performed in the study with use of Spearman's correlation coefficient. Nevertheless it needs taking into account that creativity concerns wide range of activities, for example artists usually not associated as contributors of economic or regional development. However, there still remains some area to speculations: to what extent development in some areas attracts creative people to them (so opposite relation to the fact that creative people are determinants of development)? Maybe from some critical point, a development level is a determinant of high density of creative people in some areas? An answer seems not to be easy and requires further research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Batabyal A.A., Nijkamp P., 2008. Richard Florida's creative capital in a trading regional economy: a theoretical investigation. Ann. Reg. Sci. (2010) 44, p. 242.
 2. Becker M.C., Eβlinger H.U., Hedtke U., Knudsen T., 2005. Introduction to Development by Joseph A. Schumpeter, Journal of Economic Literature, Vol. XLIII (March 2005), pp. 110-111.
 3. Dziemianowicz W., Juchniewicz M., Samulowski W., Szmigiel K., 2006. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warszawa-Olsztyn, pp. 192-193.
 4. ESPON 2011. Territorial Dynamics in Europe. The Creative Workforce. Territorial Observation No. 5 November 2011, The ESPON 2013 Programme, pp. 5-6.
 5. Field A., 2009. Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications Ltd; Third Edition, p. 180.
 6. Florida R., 2002. Bohemia and economic geography. Journal of Economic Geography 2 (2002), pp. 55-71.
 7. Florida R., 2004. America's Looming Creativity Crisis. Harvard Business Review 82(10), p. 136.
 8. Guy D.J., 1999: The Morality of Economic History and the Immorality of Imperialism. American Historical Review, Vol. 104 Issue 4, p. 1247.
 9. Healey J.F., 2011. Statistics: A Tool for Social Research. Wadsworth Publishing; 9 edition p. 354.
 10. Knudsen B., Florida R., Stolarick K., Gates G., 2008. Density and Creativity in U.S. Regions. Annals of the Association of American Geographers 98 (2) 2008, pp. 461-478.
 11. Landes D.S., 1990. Why are we so rich and they so poor? American Economic Review, Vol. 80 Issue 2, p. 11.
 12. Lucas R.E., 2009. Ideas and Growth. Economica 76, 1-19.
 13. Łącka I., 2008. Bariery rozwoju innowacji na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. Acta Sci. Pol. Oeconomia 7 (4) 2008, pp. 119-121.
 14. Spychalski G., 2011. Models of regional development in the formation of local government strategies. Acta Sci. Pol. Oeconomia 10 (4) 2011, pp. 131-142.
 15. Stolarick K., Mellander Ch., Florida R., 2010. Introduction. Creative Jobs, Industries and Places. Industry and Innovation, Vol. 17, No. 1, 1-4, p. 1.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu