BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoliński Andrzej
Title
Modelowanie konwersji i retencji z użyciem regresji logistycznej
Conversion and retention modelling using logistic regression
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 185-206, tab., wyk., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Keyword
Konwersja, Rynek ubezpieczeniowy, Regresja logistyczna
Conversion, Insurance market, Logistic regression
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie zastosowania regresji logistycznej do modelowania wskaźników konwersji i retencji. Przedstawiony jest model regresji logistycznej jako przykład uogólnionego modelu liniowego. Omówione są praktyczne aspekty modelowania konwersji i retencji na przykładzie produktów komunikacyjnych. Pokazany jest przykład dopasowanego modelu oraz jego praktyczne zastosowania. Zaprezentowana jest idea optymalizacji cenowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the applications of logistic regression in conversion and retention rates modelling. The logistic regression model is presented as a special case of a generalised linear model. Practical aspects of conversion and retention modelling are discussed based on personal motor products. An example of a fitted model is presented, as well as its practical applications. The idea of price optimisation is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson D., Feldblum S., Modlin C., Schirnmacher D., Schirnmacher E., Thandi M. A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, CAS Study Note, Casualty Actuarial Society 2005.
 2. Anderson D. (Przewodniczący), Bolton C., Callan G., Cross M., Howard S., Mitchell G., Murphy K., Raków J., Stirling P., Welsh G., Raport grupy roboczej General Insurance Premium Rating Issues Working Party (GRIP) przy Faculty & Institute of Actuaries, Faculty &; Institute of Actuaries 2007.
 3. Bland R., Carter T., Coughan D., Kelsey R., Anderson D., Cooper S., Jones S. Customer Selection and Retention, raport zaprezentowany na General Insurance Convention (GIRO), Faculty & Institute of Actuaries 1997.
 4. Chambers E.A., Cox D.R. Discrimination Between Alternative Binary Response Models, Biometrika Vol. 54 No. 3/4 (Dec., 1967), s. 573 - 578.
 5. Denuit M., Marechal X., Pitrebois S., Walhin J.-F. Actuarial Modelling of Claim Counts, Wiley, Chippenham 2007.
 6. de Jong P., Heller G. Z. Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 7. Kelsey R., Anderson D., Beauchamp R., Black S., Bland R., Klauke P., Senator I. Price/Demand Elasticity, materiały zaprezentowane na General Insurance Convention (GIRO) i ASTIN Colloąuium, Faculty & Institute of Actuaries 1998.
 8. Krikler S., Dolberger D., Eckel J. Method and Tools for Insurance Price and Revenue Optimisation, Journal of Financial Services Marketing Vol. 9/2004, s. 68-79.
 9. Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2008.
 10. McCullagh P., Nelder J. A., Generalized Linear Models, Chapman & Hall, q Washington, D.C. 1992.
 11. Murphy K. P., Brockman M. J., Lee P. K. W. Using Generalized Linear Models to Build Dynamie Pricing Systems for Personal Lines Insurance, CAS Forum, Winter 2000, s. 107 - 139.
 12. Phillips R. L., Pricing and Revenue Optimization, Stanford University Press, Stanford 2005.
 13. Tanser J. (Przewodniczący), Light J., Mealy S., Morris O., Raport grupy ds. modelowania popytu przy Faculty & Institute of Actuaries, Faculty & Institute of Actuaries 2008.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu