BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzior Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rozwój rynków kapitałowych i sektora bankowego a wartości wybranych wskaźników makroekonomicznych. Wyniki badań empirycznych
The Development of Capital Markets and the Banking Industry vs the Values of Selected Macroeconomic Indicators. The Results of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 107-117, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Sektor bankowy, Wskaźniki makroekonomiczne
Capital market, Banking sector, Macroeconomic indicators
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zależności między wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi a rozwojem rynków kapitałowych i sektora bankowego. Szczegółowa analiza objęła następujące kraje: Bułgarię, Czechy, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, Holandię, Portugalię, Hiszpanię, Szwecję, Wielką Brytanię. Rozwój giełd papierów wartościowych i sektora bankowego jest ujemnie powiązany z inflacją, dodatnio skorelowany z opodatkowaniem przedsiębiorstw i ujemnie skorelowany ze wzrostem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the relations between selected economic indicators and the development of capital markets and the banking sector. A detailed analysis comprises the following countries: Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the UK. The development of stock exchanges and the banking sector is negatively correlated with inflation rates, positively correlated with corporate taxation and negatively correlated with economic growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arestis P., Demetriades P.O., Luintel K.B. (2001), Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets, "Journal of Money, Credit, and Banking", vol. 33, nr 1.
 2. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R., Maksimovic V. (2000), Financial Structure and Economic Development. Firm, Industry, and Country Evidence, "World Bank Working Paper", nr 2423.
 3. Biscarri J.G., de Gracia F.P. (2004), Stock Market Cycles and Stock Market Development in Spain, "Spanish Economic Review", nr 6.
 4. Blank S., Dovern J. (2010), What Macroeconomic Shocks Affect the German Banking System? "Journal of Financial Economic Policy", vol. 2, nr 2.
 5. Demirgüç-Kunt A. (2006), Finance and Economic Development: Policy Choices for Developing Countries, "World Bank Working Paper", nr 3955.
 6. Demirgüç-Kunt A., Levine R. (1999), Bank-based and Market-based Financial Systems. Cross-country Comparison, "World Bank Working Paper", nr 2143.
 7. Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (1995), Stock Market Development and Firm Financing Choices, "Word Bank Working Paper", nr 1461.
 8. Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (2000), Funding Growth in Bank-based and Market-based Financial Systems. Evidence from Firm-level Data, "Word Bank Working Paper", nr 2432.
 9. Dritsaki Ch., Dritsaki-Bargiota M. (2005), The Causal Relationship between Stock, Credit Market and Economic Development: An Empirical Evidence for Greece, "Economic Change and Restructuring", vol. 38.
 10. Fauver L., Houston J., Naranjo A. (2003), Capital Market Development, International Integration, Legal Systems, and the Value of Corporate Diversification: A Cross-country Analysis, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 38.
 11. Law S.H., Habibullah M.S. (2009), The Determinants of Financial Development: Institutions, Openness and Financial Liberalisation, "South African Journal of Economics", vol. 77, nr 1.
 12. Levine R., Zervos S. (1996), Stock Markets, Banks and Economic Growth, "World Bank Working Paper", nr 1690.
 13. Levine R. (2002), Bank-based or Market-based Financial Statements: Which is Better? "William Davidson Working Paper", nr 442.
 14. Naceur S.B., Ghazouani S., Omran M. (2007), The Determinants of Stock Market Development in the Middle-Eastern and North African Region, "Managerial Finance", vol. 33, nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu