BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostek Roman (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce
Generalized Holt's Model Exemplified by the Forecast on the Number of Air Travellers in Poland
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 2 (36), s. 16-26, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Ekonometria, Optymalizacja, Prognozowanie, Transport lotniczy
Econometrics, Optimalization, Forecasting, Air transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zostały przedstawione zaproponowane przez autora modyfikacje metody Holta. Po pierwsze, przyjęto, że wartości parametrów występujących w modelu Holta nie muszą być ograniczone, tak jak to się powszechnie przyjmuje, do przedziału [0, 1]. Po drugie, został zaproponowany precyzyjniejszy sposób prognozowania wartości szeregu dla bardziej odległych chwil czasu. Celem opracowania jest zaproponowanie modyfikacji modelu Holta, która pozwoli na uzyskiwanie lepszych prognoz. Artykuł prezentuje ideę oraz efekty proponowanej modyfikacji na przykładzie danych dotyczących liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The work presents, proposed by the author, changes in the Holt's method. First, it is assumed that the parameter values in the Holt's model do not need to be limited, as it is commonly assumed, to the range of [0,1]. Secondly, it is proposed a more accurate way of forecasting the number of moments for the more distant time. The aim of the paper is to evaluate the modified approach. Calculations were carried out on the example of data on the number of air travellers in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
  2. Główny Urząd Statystyczny - Transport wyniki działalności,
  3. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/PUBL_til_transport_wyniki_dzialalnosci_2010.pdf.
  4. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_transport_wyniki_dzialalnosci_2006.pdf.
  5. Lipińska Z., Smiłowska T., Suchecki B., Wybrane metody prognozowania krótkookresowego, GUS ZBSE, Warszawa 1984.
  6. Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.
  7. Siedlecka U., Prognozy ostrzegawcze, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu